10 Μάι 2022

Εν μέσω διαπραγμάτευσης

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε επιστολή, που εστάλη στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας και δείτε εδώ το προτεινόμενο από τη Διοίκηση σχέδιο του Ε.Κ.Ε.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.

-------

Προς την

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης

Κύριοι,

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται αυτό το διάστημα ενώπιον του Ο.ΜΕ.Δ. για την κατάρτιση του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας (Ε.Κ.Ε.), έχουμε να σας επισημάνουμε ότι εσείς οι ίδιοι στο σχέδιο Κανονισμού που μας παραδώσατε στο άρθρο 15 σελ. 18 αναφέρετε: «Θέσεις ευθύνης θα καλύπτονται τόσο εκ των έσω πχ βάσει πλάνου διαδοχής ή/και με εσωτερική προκήρυξη, όσο και με πρόσληψη από την αγορά σύμφωνα με την κρίση της διοίκησης για τον πλέον κατάλληλο τρόπο στην κάθε περίπτωση».

Μας αναφέρατε επίσης ότι το εν λόγω σχέδιο έχει εγκριθεί από την Ε.Α.Δ.Α. τόσο του προηγούμενου όσο και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, μας διαβεβαιώσατε ενώπιον και του μεσολαβητή ότι όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις και στα πλαίσια της καλής πίστης, ο λήξαντας Ε.Κ.Ε. θα συνεχίσει να εφαρμόζεται κατ’ ελευθεριότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας ρωτάμε γιατί δεν εφαρμόσατε τον λήξαντα Ε.Κ.Ε. ή έστω τη δική σας προτεινόμενη ρύθμισή στον Ε.Κ.Ε. και προβήκατε σε απ’ ευθείας ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος σε θέση που έμεινε κενή λόγω εθελουσίας εξόδου και μάλιστα, όπως έχουμε πληροφορηθεί, η πρόσληψη αυτή έγινε χωρίς να υπάρχει εισήγηση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή.

Με τέτοιες ενέργειες δυναμιτίζετε το πνεύμα συνεργασίας για την κατάρτιση του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας και οδηγείτε την κατάσταση σε αδιέξοδο.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

   

Παναγιώτης Ανδρουτσόπουλος

Γεωργία Αγγελινά