07 Οκτ 2022

Διατήρηση της τιμολογιακής πολιτικής των προϊόντων της Ε.Τ.Ε. στους συναδέλφους μας

Συνάδελφοι,

Σήμερα 7/10/2022 η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, μετά από χθεσινή αλληλογραφία με την ΕΤΕ, μας ενημέρωσε επίσημα για την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Τ.Ε της διατήρησης της τιμολογιακής πολιτικής των προϊόντων της για τους συναδέλφους μας, όπου:

·      Για τα  Στεγαστικά δάνεια: σταθερό επιτόκιο 1,75%, (πλέον εισφοράς Ν. 128/75 όπου προβλέπεται) έως 31.03.2025 και στη συνέχεια για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου σταθερό 2,80% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75 όπου προβλέπεται).

·      Επιπλέον, διατηρούνται οι προνομιακοί όροι που προβλέπονται για το Προσωπικό ΕΤΕ, με βάση την ΕΣΣΕ 2022-2025 (καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες).

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.