18 Οκτ 2022

Ομαδικό 2155/0 | Δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση

Συνάδελφοι, 

Σε συνέχεια της ενημερωτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14/10/2022 για το Ομαδικό Συμβόλαιο Υγείας 2155/0 και ενόψει της ψηφοφορίας που θα πραγματοποιηθεί, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε αναλυτικά παρακάτω, τα καίρια σημεία της ομόφωνης πρότασης του Δ.Σ. του Συλλόγου για την τροποποίηση των όρων του συμβολαίου. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Παρατίθεται η πρόταση που σας είχε σταλεί πριν τη Γενική Συνέλευση 

 1)  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

   

   

Εταιρία:  

+32%  

   

Υπάλληλοι:  

+8%  

   

Συνταξιούχοι:  

+40%  

Την αντίστοιχη αύξηση των ασφαλίστρων των εξαρτωμένων μελών των ασφαλισμένων με αύξηση του ορίου επί του οποίου καταβάλλονται εισφορές εξαρτώμενων από τα 1.800€ στις 2.000€.  

 2)  

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

   

   

Νέα όρια απαλλαγών για ηλικίες άνω των 60 ετών.  

   

Έως 10.000€:  

Απαλλαγή     20%  

   

10.001 – 20.000€:  

Απαλλαγή     15%  

   

20.001 – 50.000€:  

Απαλλαγή      5%  

   

50.001 και άνω:  

Απαλλαγή      0%  

 

3)     Μείωση της επιβάρυνσης στα διαχειριστικά έξοδα του συμβολαίου από 8% σε 2% 

4)     Μείωση του ορίου κερδών για μείωση ασφαλίστρου στις 200.000€ 

5)     Bonus μη χρήσης σε δημόσιο νοσοκομείο 

Προστίθεται νοσοκομειακό επίδομα 70€ ανά ημέρα νοσηλείας (ανώτατο όριο 30 ημερών).  

6)     Ελάχιστο ασφάλιστρο 70€ (σε όλους) – Μέγιστο ασφάλιστρο 300€ (σε όλους) 

Συνάδελφοι,  

Η διατήρηση του Ομαδικού Συμβολαίου Υγείας 2155/0, που αποτελεί το μοναδικό στο είδος του στην ασφαλιστική αγορά, είναι σκόπιμο να αποτελέσει απόφαση και συνειδητή επιλογή όλων μας. 

Και αυτή η απόφαση θα αναδειχθεί μέσα από την καθολική συμμετοχή στην ψηφοφορία όλων των ασφαλιζόμενων σε αυτό και την υπερψήφιση της ομόφωνης πρότασης του Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Η σύμπνοια ενεργεία εργαζομένων και συνταξιούχων της Εταιρίας μας είναι το πρώτο βήμα για να αποκαταστήσουμε ουσιαστικά και να μεταφέρουμε σε ρεαλιστική, βιώσιμη πρώτα και σύγχρονη στη συνέχεια, βάση το Ομαδικό μας Συμβόλαιο Υγείας.  

Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και αναλυτικές πληροφορίες για τις ημερομηνίες και τον τρόπο διεξαγωγής της θα σας κοινοποιηθούν σε επόμενη ανακοίνωση.   

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν και να στηρίξουν την ομόφωνη πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου για τη διαφύλαξη του Ομαδικού μας Συμβολαίου Υγείας 2155/0, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση που δεν ψηφιστεί η πρόταση από το 75% των μελών, τότε στο συμβόλαιο θα ενεργοποιηθεί ο όρος για αύξηση του ασφαλίστρου κατά 32% για όλους μας. 

Δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση όλων μας να συμμετέχουμε.  

Συναδελφικά,  

Το Δ.Σ.