07 Νοε 2022

Προβληματισμοί και Ανησυχίες...

Συνάδελφοι, 

Η Εταιρία συνεχίζει να εντάσσει το σύνολο των προσλήψεων που κάνει, με σύμβαση ειδικού συμβούλου, εκτός του πλαισίου που θέτει η ΣΣΕ και ο ΕΚΕ, μεταβάλλοντας σημαντικά τη σύνθεση της Εταιρίας μας. 

Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στον νέο μέτοχο και τους εκπροσώπους του, ότι η Εθνική Ασφαλιστική 131 χρόνια τώρα πορεύεται πετυχημένα αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της και τα δίκτυα πωλήσεων, χτίζοντας παράλληλα σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους της μέσω των ανθρώπων της. Τα προβλήματα της Εταιρίας δεν έχουν, λοιπόν, καθόλου σχέση με την κουλτούρα, τους ανθρώπους και την ιστορία της. Έχουν να κάνουν με την ανασφάλεια που παρουσιάζουν οι Διοικήσεις στο να «ακούσουν» τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της. 

Καλούμε τη Διοίκηση να εντάξει άμεσα στο οργανόγραμμα όλους τους ειδικούς συμβούλους, που εργάζονται δίπλα μας και να σταματήσει άμεσα τις άσκοπες πολλές φορές μεταγραφές υψηλόβαθμων στελεχών εκτός αγοράς, που βάζουν φρένο στις φιλοδοξίες και στο όραμα ανθρώπων, που εργάζονται πολλά χρόνια στην Εταιρία και έχουν προσφέρει τα πάντα σε αυτήν. 

Τα κέρδη των τελευταίων δέκα ετών δεν έγιναν με κάποιο μαγικό τρόπο αλλά από τον συγχρονισμό της εταιρικής κουλτούρας με το παραγωγικό δίκτυο, την αξιοποίηση των επενδύσεων και την εργατικότητα όλων μας. Πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία όλων των παραγόντων της Εταιρίας (Διοίκηση, εργαζόμενοι, δίκτυα πωλήσεων). Απαιτείται, όμως, να γίνουν άμεσα προς όφελος και των ασφαλισμένων, βελτιώσεις στον υλικοτεχνικό τομέα, στις συμβάσεις με τα νοσηλευτικά ιδρύματα, στον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων της, στην εκπαίδευση. 

Απαιτείται να επενδύσει, επιτέλους, ουσιαστικά στο δυναμικό της Εταιρίας πραγματοποιώντας: 

1)      Την ένταξη στο προσωπικό των συναδέλφων μας μέσω ενοικιαζόμενων εταιριών και των γραμματέων των εταιρικών γραφείων πωλήσεων. 

2)      Συμπληρωματικό οργανόγραμμα με στόχο την ανάδειξη στελεχών που ήταν στο ψυγείο της στασιμότητας της Εταιρίας, λόγω της πολύχρονης διαδικασίας πώλησης. 

3)      Σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης, στα πρότυπα μεγάλων εταιρειών παροχής υπηρεσιών, με τη συμμετοχή και συμβολή όλων των εμπλεκόμενων. 

Τα παραπάνω τα ξέρουμε ήδη. Δεν απαιτούνται χρυσοπληρωμένες εταιρίες συμβούλων με αδιόρατα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, ούτε μεμονωμένοι σύμβουλοι, που αμείβονται με 60.000 € το μήνα τινάζοντας στα ύψη τα λειτουργικά έξοδα, για να τα διαπιστώσουν. 

Συναδελφικά, 

Το Δ.Σ. 

Υ.Γ. Η προσπάθεια για αποκλειστική χρήση της αγγλικής γλώσσα ενδοεταιρικά το τελευταίο διάστημα, καλό είναι να παραμείνει για τις απαραίτητες επικοινωνίες με το εξωτερικό, καθώς είναι ένδειξη -αν μη τι άλλο- σεβασμού στη χώρα που εργαζόμαστε.