30 Νοε 2022

Αποτελέσματα έρευνας των συναδέλφων μέσω εταιριών ενοικίασης

Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε παρακάτω τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας ψηφιακή κάλπη «ΖΕΥΣ», και αφορούσε όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται μέσω τρίτων εταιριών στην Εθνική Ασφαλιστική. 

Έναρξη: 28/11/2022 07:00 Λήξη: 29/11/2022 15:00 

Ψηφοφόροι: 207 

Σύνολο ψηφοδελτίων: 166 Λευκά: 1 

Ποσοστό συμμετοχής: 80,19%

• Είστε ικανοποιημένοι από την αντιμετώπιση και την διαχρονική στάση του Συλλόγου απέναντι στους εργαζόμενους των τρίτων εταιριών; 

165 

%

Λίγο 

100 

60,6%

Καθόλου 

34 

20,6%

Πολύ 

31 

18,8%

• Είστε ικανοποιημένοι από την αντιμετώπιση της Εθνικής Ασφαλιστικής απέναντι στο προσωπικό των τρίτων εταιριών; 

165 

%

Καθόλου 

97 

58,8%

Λίγο 

58 

35,2%

Πολύ 

10 

6,1%

• Είστε ικανοποιημένοι από την αντιμετώπιση των συναδέλφων του διπλανού γραφείου; 

165 

%

Πολύ 

122 

73,9%

Λίγο 

40 

24,2%

Καθόλου 

3 

1,8%

• Είστε ικανοποιημένοι από τον μισθό σας; 

165

%

Καθόλου 

130 

78,8%

Λίγο 

34 

20,6%

Πολύ 

1 

0,6%

• Θα σας αρκούσε μια αύξηση στον μισθό, χωρίς την ένταξή σας στο τακτικό προσωπικό; 

165 

%

Όχι 

92 

55,8%

Ναι, αν ο μετά την αύξηση μισθός μου, έφτανε τον μισθό του τακτικού προσωπικού 

68 

41,2%

Ναι 

5 

3,0%

• Συμφωνείτε να ζητηθεί συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου με την Διοίκηση της Εθνικής με την συμμετοχή μελών από τους συναδέλφους μέσω τρίτων εταιριών; 

164 

%

Συμφωνώ 

152 

92,7%

Διαφωνώ 

12 

7,3%

• Είστε ικανοποιημένοι από την αντιμετώπιση των φυσικών σας προϊσταμένων στην Εταιρία; 

164 

%

Πολύ 

110 

67,1%

Λίγο 

47 

28,7%

Καθόλου 

7 

4,3%

• Σε ενδεχόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις με αίτημα την πλήρη ένταξή σας στο τακτικό προσωπικό της Εταιρίας, είστε διατεθειμένοι να συμμετάσχετε; 

164 

%

Ναι αν υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία 

96 

58,5%

Ναι, οπωσδήποτε 

35 

21,3%

Όχι 

33 

20,1%

• Είστε διατεθειμένοι να κινηθείτε δικαστικά με την πλήρη κάλυψη και την νομική στήριξη του Συλλόγου μας, ώστε να διεκδικηθεί η ένταξη με ομαδική αγωγή; 

163 

%

Ναι, αλλά μόνο αν συγκεντρωθεί ένας ικανός αριθμός συμμετοχών 

78 

47,9%

Όχι 

45 

27,6%

Ναι 

40 

24,5%

• Είστε ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας που έχετε στην Εταιρία; 

163 

%

Λίγο 

77 

47,2%

Πολύ 

65 

39,9%

Καθόλου 

21 

12,9%

• Θεωρείτε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στον αγώνα αυτό και οι εργαζόμενοι στο τακτικό προσωπικό; 

162 

%

Ναι 

135 

83,3%

Όχι 

27 

16,7%

• Αν στην προηγούμενη ερώτηση απαντήσατε ναι, σε τι μορφή απεργιακού αγώνα θα συμμετείχατε, θεωρώντας τον σαν τον πιο πρόσφορο; 

136 

%

48ωρη απεργία 

64 

47,1%

24ωρη απεργία 

52 

38,2%

Στάσεις εργασίας 

46 

33,8%

Πολυήμερες απεργίες. 

29 

21,3%

 

Θα ακολουθήσει συνάντηση στο προσεχές διάστημα, προκειμένου να δοθεί αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. 

Συναδελφικά, 

Το Δ.Σ.