29 Δεκ 2022

Η Εταιρία οφείλει να αμείβει την εργασία που προσφέρουν οι εργαζόμενοι

Προς την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού:

Το γνωρίζετε ότι σε πολλές υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρίας, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται λόγω της πίεσης της δουλειάς που προκύπτει από το κλείσιμο του έτους, να κάθονται πολλές ώρες αδήλωτες και απλήρωτες υπερωρίες, είτε με φυσική παρουσία είτε με τηλεργασία;

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.