12 Ιαν 2023

Ο Σύλλογος δεν λειτουργεί με διακοπές

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 5 του καταστατικού του Συλλόγου, «Σε περίπτωση παραιτήσεως ή κωλύματος επτά και άνω μελών, από αυτά που εξελέγησαν αρχικά σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι απόμειναν μαζί με τους αναπληρωματικούς οφείλουν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με θέμα την διεξαγωγή έκτακτων αρχαιρεσιών, για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μέσα σε ένα μήνα από την τελευταία παραίτηση.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα έχει θητεία μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, που όπως ήδη ανακοινώθηκε, θα διεξαχθούν στις 8-9 Φεβρουαρίου, έχει ακριβώς τις ίδιες αρμοδιότητες με οποιοδήποτε άλλο Διοικητικό Συμβούλιο, που προκύπτει από τις ίδιες αρχαιρεσίες.

Ο Σύλλογος οφείλει να λειτουργεί απρόσκοπτα με σκοπό να διασφαλίζει τα δικαιώματα των ατόμων που εκπροσωπεί, άσχετα με τα πρόσωπα που απαρτίζουν τη σύνθεση του. Η Διοίκηση ή οποιοσδήποτε άλλος αντισυμβάλλεται ή συνομιλεί ή διαπραγματεύεται με τον Σύλλογο, δεν μπορεί να παύσει τη δραστηριότητα του επειδή το ζήτησε κάποια παράταξη ή κάποιο μέλος του. Θεωρούμε άκρως επικίνδυνες τέτοιες παράλογες απαιτήσεις και τις αιτιολογούμε ως μια πρώιμη έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.