16 Ιαν 2023

Αιμοδοσία Συλλόγου 25/01/2023

Συνάδελφοι,  

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί Αιμοδοσία του Συλλόγου μας, στην αίθουσα 609, από τις 9:30π.μ. έως τις 13:00μ.μ..

Όπως και στις πρόσφατες αιμοδοσίες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και συνεπώς παρακαλούμε όσους συναδέλφους επιθυμούν να συμμετάσχουν, όπως μας ενημερώσουν ηλεκτρονικά στο  email  gramateia@syllogos.gr  και στη συνέχεια, πριν από την ημέρα της αιμοδοσίας, θα ενημερωθούν για το ακριβές χρονικό διάστημα που θα μπορούν να προσέλθουν στην αίθουσα.

Παρακαλούμε όπως κατεβάσετε εδώ το Δελτίο Αιμοδότη, το οποίο απαιτείται να έχετε μαζί σας συμπληρωμένο την ημέρα της αιμοδοσίας, μαζί με την κάρτα αιμοδότη και τον ΑΜΚΑ σας. 

Για τους συναδέλφους της περιφέρειας καθώς και όσους επιθυμούν να αιμοδοτήσουν άλλη χρονική στιγμή, είναι απαραίτητη μετά την αιμοδοσία η προσκόμιση βεβαίωσης από το αντίστοιχο νοσοκομείο και συγκεκριμένα η αποστολή της βεβαίωσης στο  email της Γραμματείας του Συλλόγου (gramateia@syllogos.gr). Στην βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του αιμοδότη, η ημερομηνία, και να περιλαμβάνεται σφραγίδα του εκάστοτε νοσοκομείου με την υπογραφή του υπεύθυνου ιατρού.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμβολή σας.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.