09 Μαρ 2001

Τροποποίηση Οργανογράμματος

Τροποποίηση Οργανογράμματος

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση της Εταιρίας σε συνάντηση που είχε με τον Σύλλογο, ανακοίνωσε τις τροποποιήσεις του Οργανογράμματος, καθώς επίσης και τον τρόπο που θα καταληφθούν οι θέσεις ευθύνης.

Ετσι, λοιπόν, η Διοίκηση αποφάσισε:
  • την κατάργηση των περιφερειακών τομέων που υπάγονται στις υποδιευθύνσεις της περιφέρειας
  • την κατάργηση των τμημάτων εκπαίδευσης και υποστήριξης των περιφερειακών υποδιευθύνσεων χωρίς οικονομικές απώλειες
  • την κατάργηση όλων των υπηρεσιών των κεντρικών που εκκενώνονται
  • την κατάργηση του Τομέα Τραπεζοασφαλειών και τη δημιουργία νέου Τομέα Υποστήριξης στο Δίκτυο
  • την υποβάθμιση της Περιφερειακής Υποδιεύθυνσης Κεντρικής Ελλάδας και Δυτ. Μακεδονίας σε Τομέα
  • τη δημιουργία Τομέα στη Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων
  • την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δικαστικού Αυτοκινήτων σε Τμήματα

Η Διοίκηση προσπάθησε να μας πείσει για την αναγκαιότητα αυτών των μεταβολών, ισχυριζόμενη ότι το νέο Οργανόγραμμα εξυπηρετεί καλύτερα την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας.

Η επιχειρηματολογία της Διοίκησης, ότι δηλαδή, μόνο λειτουργικοί και επιχειρησιακοί λόγοι επιβάλλουν αυτές τις αλλαγές, δεν μας έπεισε.

Διατυπώσαμε την πάγια θέση του Συλλόγου για τη μη κατάργηση των υπηρεσιών, καθώς επίσης και τη διαφωνία μας για τη συρρίκνωση του Οργανογράμματος.

Σχετικά με το νέο τρόπο κατάληψης θέσεων ευθύνης, η Διοίκηση εγκατέλειψε την προηγούμενη επιλογή της και αποφάσισε την προκήρυξη των κενών θέσεων με την εξής διαδικασία:  Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, θα υποβάλλουν αίτηση στον άμεσο προϊσταμενό τους με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.  Οι άμεσα προϊστάμενοί τους θα συντάσσουν ένα Δελτίο Αξιολόγησης και θα τοποθετούνται σε συγκεκριμένα ερωτήματα.  Οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται από επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν οι δύο Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές, ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ο Διευθυντής της προκηρυσσόμενης θέσης και θα εισηγούνται στον Γενικό Διευθυντή.  Την τελική ευθύνη της επιλογής έχει ο Γενικός Διευθυντής.

Πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο διαφυλάσσεται η αξιοπρέπεια του συναδέλφου στοιχείο το οποίο δεν λαμβάνετο υπ'όψη από το προηγούμενο σύστημα (κατάργηση διαδικασίας συνέντευξης).  Ομως, επισημαίνουμε τη μεγάλη καθυστέρηση, παρά τις κατ'επανάληψη παρεμβάσεις μας, με αποτέλεσμα η Εταιρία, επί τρίμηνο περίπου, να υπολειτουργεί.

Παρ'όλα αυτά, δίνεται μια ευκαιρία στη Διοίκηση της Εταιρίας, με τις επιλογές της, να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της απέναντι στους εργαζόμενους και να αποδείξει έμπρακτα ότι τους σέβεται και αναγνωρίζει την προσφορά τους στην Εταιρία.Συναδελφικά,
Το Διοικητικό Συμβούλιο