20 Ιουν 2001

Νέες προαγωγές

Νέες προαγωγές
Ο σύλλογος διαφωνεί με τη μεθοδολογία

Συνάδελφοι,

Συνεδρίασε σήμερα το Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να προχωρήσει στις προαγωγές στο βαθμό του Εντεταλμένου και του Υποδιευθυντή.  Από πλευράς Συλλόγου, εκπρόσωπος ήταν ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Α. Νικολάου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, είχε εκφράσει τη διαφωνία του στην μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, δυστυχώς για δεύτερη φορά, ότι δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να κρίνονται συνάδελφοι για οργανικές και όχι μόνο θέσεις, χωρίς προηγουμένως να υπάρχουν φύλλα αξιολόγησης.

Σήμερα, λοιπόν οι συνάδελφοι κρίθηκαν χωρίς Δελτία Αξιολόγησης και η εισήγηση προήλθε από επιθυμίες ή φιλίες Διευθυντών.  Επίσης, δεν προσκομίστηκαν, όπως ζήτησε ο εκπρόσωπος, οι ατομικοί φάκελοι των κρινόμενων, για να αποκτήσουν αντικειμενική κρίση τα μέλη του συμβουλίου.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Πρόεδρος του Συλλόγου κατήγγειλε τη διαδικασία και αφού προηγουμένως παρέδωσε επιστολή στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, με την επισήμανση της έλλειψης των Δελτίων Αξιολόγησης, αποχώρησε.

Δυστυχώς, όμως, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αρκετά από τα μέλη του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, λειτουργούν αποκλειστικά ως εντολοδόχοι της Διοίκησης ικανοποιώντας επιθυμίες άλλων κύκλων.

Τέτοιες μεθοδολογίες ο Σύλλογος δεν τις αποδέχεται και τις καταγγέλλει.


Συνάδελφοι,

Οι προαγωγές αυτές, αποτελούν εμπαιγμό για τους συναδέλφους με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο "χθεσινός" σύμβουλος της μηχανογράφησης, αφού απέκτησε τεράστια εμπειρία(!), και αφού πρώτα απαίτησε την απομάκρυνση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, τώρα βάζει βέτο για την προαγωγή τριών συναδέλφων, θεωρώντας ότι μόνο με αυτούς μπορεί να δουλέψει!!!

Ο Σύλλογος, όπως και στις προηγούμενες προαγωγές με τον τότε εκπρόσωπό του είχε καταθέσει την ένστασή του, έτσι και τώρα, ζητά από τη Διοίκηση να μην παίζει με την προσφορά των εργαζομένων στην Εταιρία.Συναδελφικά,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Υ.Γ.      Με την ανακοίνωσή μας αυτή, σε καμία περίπτωση, δεν κρίνουμε την υπηρεσιακή υπόσταση των συναδέλφων που προήχθησαν, καθώς επίσης και των υπολοίπων που ήταν στην επετηρίδα και ουδείς ασχολήθηκε.