04 Φεβ 2015

Οι προτάσεις της ομάδας εργαζομένων ''ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ''

Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε δείτε εδώ ανακοίνωση που αφορά τις προτάσεις της ομάδας μας.

Συναδελφικά,
Ομάδα Εργαζομένων "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"