05 Δεκ 2017

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο

Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε δείτε εδώ την ανακοίνωση της Ομάδας μας.

Συναδελφικά,
Ομάδα Εργαζομένων "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"