20 Νοε 2018

Νέα Αρχή

Συνάδελφοι,

To χθεσινό οργανόγραμμα ελπίζουμε να σημαίνει ότι επανεκκινεί η Διοίκηση της Εταιρίας. Έτσι το εκλαμβάνουμε. Ως ένα βήμα προς την αποκατάσταση χρόνιων αδικιών, αλλά και προς την επίτευξη ενός σκοπού: να γνωρίζει ο εργαζόμενος ότι υπάρχει μηχανισμός ανταμοιβής. Κάτι που για κάποια χρόνια είχε ξεχάσει.

Δεν θα σταθούμε στις όποιες παραφωνίες καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι ένα οργανόγραμμα είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων, τις οποίες δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν πολλοί. Θα σταθούμε, όμως, στη χαρά και στο «επιτέλους» εκείνων των Υπηρεσιών που κόντεψαν να γίνουν μούχλα στα ύφαλα του πλοίου της Εταιρίας και στους οποίους η Ομάδα Εργαζομένων ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ είχε επανειλημμένα αναφερθεί μέσω των ανακοινώσεών της.

Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε την ανάγκη θέσπισης και άμεσης εφαρμογής περαιτέρω εργαλείων ανταμοιβής και ανάπτυξης των υπαλλήλων πέραν της προαγωγής όπως έχουμε ήδη αναφέρει στις θέσεις της Ομάδας μας για την ΣΣΕ. Σε μια περίοδο που η Εταιρεία μας έχει ανάγκη όλες τις δυνάμεις της, πρέπει να αναγνωρίζεται κάθε προσπάθεια με κάθε τρόπο.

Η Διοίκηση επανεκκινεί και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσει και το 2019.

Ομάδα Εργαζομένων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Η Σ.Ε.