25 Ιαν 2019

Προμήθειες Υπαλλήλων

Οι αλλαγές που έχει φέρει η ψήφιση του νόμου Ν. 4583/18.12.2018 για τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (IDD) μας επηρεάζουν πλέον άμεσα, όπως και την υπόλοιπη ασφαλιστική αγορά.

Η απότομη διακοπή της σχέσης διαμεσολάβησης των υπαλλήλων των ασφαλιστικών εταιρειών δημιουργεί σημαντικά προβλήματα και στις εταιρείες που εκπροσωπούν αλλά και στους υπαλλήλους που εργάζονται για αυτές. Ο βίαιος τρόπος με τον οποίον λήγει αυτή η συνεργασία που ξεκινά ήδη από τα πρώτα χρόνια της ασφαλιστικής επιχειρηματικότητας, επιβεβαιώνει τους φόβους μας ότι πλέον ο ρόλος του ασφαλιστικού υπαλλήλου στην ασφαλιστική αγορά βάλλεται με κάθε τρόπο.

Με το πρόσχημα της σύγκρουσης συμφερόντων, αφαιρούν ακόμα και από τα χαμηλότερα κλιμάκια περιορισμένης και μηδενικής εταιρικής ευθύνης αλλά και από εργαζόμενους των ασφαλιστικών εταιρειών που δεν έχουν καμία σχέση με πράξεις διαμεσολάβησης (τεχνικές υπηρεσίες, μηχανογράφηση, λογιστήριο) το ελάχιστο δικαίωμα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ως δευτερεύουσα δραστηριότητα.

Αφού χαιρετίσουμε τις προσπάθειες της ομοσπονδίας για την εξεύρεση μιας οδού που θα εξασφαλίζει ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΑ τα δικαιώματα των ασφαλιστικών υπαλλήλων, σας ενημερώνουμε ότι η παράταξή μας θα σταθεί με συνέπεια δίπλα στην Ομοσπονδία αλλά και σε όποια άλλη δύναμη μάχεται για την υπεράσπιση των συμφερόντων των ασφαλιστικών υπαλλήλων. Ήδη έχουμε ζητήσει την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Συλλόγου επάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Επιπλέον καλούμε την εταιρεία να επανεξετάσει (όπως γραπτά και προφορικά έχει τοποθετηθεί) την απόφαση της σχετικά με τις προμήθειες συμβολαίων με ισχύ πριν την 31.12.2018, οι οποίες βάσει νόμου Άρθρο 46 Παράγραφος 6* δεν θίγονται.

Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να απωλέσουμε ένα δικαίωμα ετών ως απλοί παρατηρητές. Οι προμήθειες διαμεσολάβησης αποτελούν ένα επιπλέον έσοδο των ασφαλιστικών υπαλλήλων, σε μια αμοιβαίως προσοδοφόρα συνεργασία Εταιρείας – Υπαλλήλου που μέχρι σήμερα δεν προκαλούσε απολύτως καμία σύγκρουση στις διαδικασίες των εταιρειών, αφού δεν αποτελούσε σημαντικό παράγοντα σε καμία επιχειρηματική απόφαση.

Τυχόν αξιώσεις υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για προμήθειες δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 190/2006, που γεννήθηκαν μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, δεν θίγονται.»

Ομάδα Εργαζομένων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Η Σ.Ε.