17 Μαρ 2020

Ακροβασίες

Συνάδελφοι,

Οι στιγμές είναι εξαιρετικά κρίσιμες για να θεωρούμε ότι ο κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας είναι περιορισμένος ή υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να υποεκτιμηθεί. Οι ενέργειες που ανακοινώνονται από την επίσημη πολιτεία δίνουν τον τόνο και από τα προσωρινά αποτελέσματα προς το παρόν φαίνεται ότι γίνονται σε σωστό χρόνο. Όμως η ατομική ευθύνη του καθενός θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα της δύσκολης αυτής κατάστασης. Και κάπου εδώ εισέρχεται ο παράγοντας της εταιρικής ευθύνης.

Είμαστε μια εταιρία που διατηρεί τις δραστηριότητες της συγκεντρωμένες σε έναν ενιαίο χώρο. Με προσωπικό περίπου 800 άτομα που συνυπάρχουν σε 6 ορόφους.

Θεωρούμε αδιανόητο και εξαιρετικά επικίνδυνο σε μια κατάσταση όπως αυτή, να υπάρχουν οι μισοί, οι 300, οι 200 μέσα σε ένα κτίριο. Αυτή την στιγμή υπάρχουν εργαζόμενοι σε Γενική Διεύθυνση στην οποία λειτουργούν σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Καλούμε την Διοίκηση και κάθε υπεύθυνο που συμμετέχει αυτή την ώρα στην διαχείριση της κρίσης, να λάβει τις αποφάσεις, ώστε η Εταιρεία να παραμείνει με το λιγότερο δυνατό προσωπικό μέσα στο κτίριο. Οι επόμενες μέρες θα μας βρουν μπροστά σε μια γενικευμένη εξάπλωση, σύμφωνα με όλες τις στατιστικές μελέτες και θα πρέπει να μην τεθεί κανενός συναδέλφου και της οικογένειας του, η υγεία σε κίνδυνο.

Ομάδα Εργαζομένων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Η Σ.Ε.