21 Οκτ 2022

Πρώτα εκείνοι!

Συνάδελφοι,

Το ΔΣ του Συλλόγου έχει ζητήσει από τη Διοίκηση οικονομική ενίσχυση λόγω της ενεργειακής κρίσης και της επίπτωσης που αυτή έχει στις ζωές όλων μας.

Ξεκαθαρίζουμε ως Ομάδα Εργαζομένων ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ πως οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση εγκριθεί από τη Διοίκηση θα πρέπει να αποδοθεί σε όλο το προσωπικό και πρωτίστως στο δανειζόμενο (Icap – Action Line). Οι συνάδελφοι μας έχουν βάλει πλάτη όλα αυτά τα χρόνια και τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να δείξει ο εργοδότης έμπρακτα τις διαθέσεις του.

Επειδή μισθολογικά έχει μεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυσης το δανειζόμενο προσωπικό της Εταιρίας, θα θέλαμε να γίνει σαφές ότι προσδοκούμε η οικονομική αυτή ενίσχυση όπως αποδοθεί ΠΡΩΤΑ σε Εκείνους  και στη συνέχεια στο υπόλοιπο προσωπικό.

Εκτιμούμε ότι είναι κοινή λογική και ευχόμαστε κάθε εταιρία να πράττει αναλόγως για το προσωπικό της.

Η Σ.Ε.