Ο Δύσβατος δρόμος

Ο ΔΥΣΒΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ


Με το παρόν κείμενο, επιχειρείται να δοθεί μια εικόνα για τα οφέλη καθώς και τις αδυναμίες του πληροφοριακού συστήματος ALON που έχει εγκατασταθεί  στην Εθνική ΑΕΕΓΑ.
Η εταιρία μας εφάρμοσε αυτά που λένε οι μελέτες του (ΙΟΒΕ) Ινστιτούτο οικονομικών και βιομηχανικών ερευνών, ότι για να διατηρήσει την ισχυρή αναπτυξιακή της τροχιά χρειάζεται τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
            Η χρήση των τεχνολογιών αυτών θα οδηγήσει στη συγκρότηση μίας κρίσιμης μάζας υποδομών, χρηστών και υπηρεσιών που θα δώσει τη δυνατότητα στην Εταιρία να αξιοποιήσει τα πρόσθετα οφέλη παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας που ήδη έχουν γνωρίσει άλλες ασφαλιστικές εταιρίες σε ανεπτυγμένες χώρες.
            Στην προσπάθειά της αυτή σαν νέα αφετηρία επέλεξε το πληροφοριακό σύστημα ALON. Την περίοδο που έγινε η επιλογή αυτή, το ALON ήταν σύμφωνα με μελέτες και συνεχίζει να είναι, ένα από τα πιο ανταγωνιστικά "πακέτα" στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του θα  έδινε λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα της εταιρίας όπως: κοινό πελατολόγιο για όλους τους κλάδους, κοινός τρόπος δημιουργίας προϊόντων, φιλικό User Interface (Windows περιβάλλον) για τους χρήστες,  ενώ παράλληλα θα παρείχε στους διαχειριστές-προγραμματιστές εύκολη διαχείριση, επεκτασιμότητα και ανανέωση.
            Οι παραπάνω λόγοι δημιούργησαν σε πολλούς χιμαιρικές προσδοκίες για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του, που αρκετές φορές ήταν υπερβολικές και ατεκμηρίωτες.
            Ο στρατηγικός σχεδιασμός για το ALON που ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν αλλά οριστικοποιήθηκε το 2000 αναθεωρήθηκε αρκετές φορές στην πορεία της προετοιμασίας ώστε να εξασφαλίζονται συνεργίες μεταξύ των απαιτήσεων των παλαιών συστημάτων (πληροφοριακό σύστημα, προμηθειακό, μητρώα παραγωγής, σύστημα πληρωμών στις ζημίες, πάγιες εντολές για την είσπραξη ασφαλίστρων, πιστωτικές κάρτες, τραπεζικούς λογαριασμούς, κοινό πελατολόγιο, λογιστήριο) και των ειδικότερων αναγκών των τμημάτων του κάθε κλάδου.
            Πολλές φορές έχει αναφερθεί ότι η υλοποίηση του στόχου έγινε με όχι και τόσο καλή  οργάνωση,  προσέγγιση ή και επίλυση των διαδικασιών. Μια απάντηση στις παραπάνω αναφορές θα ήταν οι απόψεις του συμπατριώτη μας καθηγητή του ΜΙΤ  Μιχάλη Δερτούζου που έλεγε ότι τα άυλα προϊόντα της πληροφορικής αντιπροσωπεύουν ένα περίεργο μείγμα επιστήμης και τέχνης. Αντί για σχολαστική ακρίβεια θέλουν γρηγοράδα...και λίγο μπουρδούκλωμα. Ας τελειώσει το πρόγραμμα τώρα και ας έχει λίγα σφάλματα. Σαν έλληνες έχουμε κάποια ανάλογη τάση στην αντιμετώπιση προβλημάτων με ταχύτητα, μπουρδούκλωμα και διόρθωση που αποτελεί πλεονέκτημα στην πληροφορική.
            Έτσι θα μπορούσε κάποιος να έχει πολλά επιχειρήματα για να κάνει κριτική στο ALON. Τα επιχειρήματα αυτά είναι βάσιμα, υπάρχουν όμως και σοβαρά αντεπιχειρήματα:
-      Το πρώτο αντεπιχείρημα είναι ότι τα έργα που θα γίνουν στο μέλλον και θα είναι εξίσου μεγάλα και σημαντικά για την εταιρία, θα υλοποιηθούν εύκολα και οικονομικά γιατί θα στηριχθούν στις δαπάνες του ALON.
-      Ταυτόχρονα οι οικονομικές αποδόσεις αυτών των έργων θα δημιουργήσουν ένα κεφάλαιο που η εταιρία το έχει ανάγκη και θα μπορέσει να το αξιοποιήσει επωφελώς.
-      Άλλο ένα επιχείρημα είναι το εξής, ότι οι εταιρείες της  χώρας μας και κατά συνέπεια η εταιρία μας θεωρείται γενικά εταιρία της ανοργανωσιάς και της προχειρότητας. Η προετοιμασία για την υλοποίηση του ALON μπορεί να θεωρηθεί ένα μεγάλο και αυστηρό σεμινάριο οργάνωσης και προγραμματισμού για την εταιρία μας.
           
Η συμμετοχή υπαλλήλων της εταιρείας μας από όλους τους κλάδους στην διαδικασία ανάλυσης, σχεδιασμού, προγραμματισμού, ελέγχου, υλοποίησης και αποτίμησης, είχε ως αποτέλεσμα την απόκτηση εμπειρίας σημαντικής τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για την ίδια την εταιρεία.
            Κάτω απ' αυτό το πρίσμα σε όλο το διάστημα της υλοποίησης του έργου η διοίκηση ανέπτυξε αντανακλαστικά ιδιαίτερα ως προς την ικανότητά της να συναρτά και να διασυνδέει ανάγκες και προτεραιότητες.
            Παρ' ότι τα παραπάνω επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα είναι λογικά η ποσοτική τους διάσταση είναι αμφίβολη, διότι μία λεπτομερής ανάλυση κόστους-οφέλους μπορεί να δείξει θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. Επίσης η σπατάλη για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό δεν είναι κατ' ανάγκη πράξη υπερβολής. Πολλές φορές είναι ένας τρόπος συμμετοχής και παρουσίας της εταιρίας μας στην ασφαλιστική ζωή του κόσμου.
            Τα ερωτήματα συνεπώς "πού και γιατί πετύχαμε;", <<πού και γιατί κολλήσαμε;>> είναι αυτά που πρέπει σήμερα να απαντηθούν για να υπάρξει μια νέα πιο δύσκολη αλλά και ρεαλιστική προοπτική για την εταιρία.
            Ό δρόμος είναι δύσβατος. Οι νέες τεχνολογίες είναι ανατρεπτικές, καθώς η υλοποίηση τους απαιτεί και προϋποθέτει συνοδευτικά οργανωτικές και θεσμικές αλλαγές, κυρίως δε αλλαγές νοοτροπιών, αντιλήψεων και τρόπων εργασίας. Έτσι η ανάπτυξη ενός τέτοιου έργου επιβαρύνθηκε με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιστορικά όλες οι μεταρρυθμίσεις και οι μεγάλοι θεσμικοί και τεχνολογικοί εκσυγχρονισμοί.           

Σάκης Βράμπας