Κείμενο του Μανώλη Χατζάκη: Μεταστέγαση Εταιρίας - Προσλήψεις σε Υποκαταστήματα

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Σχετικά με το θέμα της μετεγκατάστασης της έδρας της εταιρίας μας στο κτίριο της Συγγρού, διαβάσαμε την ανακοίνωση του προέδρου του συλλόγου μας, κ. Ι. Κόλλια, ως εκπροσώπου των εργαζομένων στην συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας και την ανακοίνωση των παρατάξεων ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και Ανεξάρτητη κίνηση μελών ΠΑΣΚΕ. Παρατηρώ βέβαια ότι ούτε η ΔΑΚΕ ούτε η ΠΑΣΚΕ έχουν εκφράσει άποψη για το παραπάνω θέμα!!!
Στο πρώτο κείμενο εκφραζόταν απλά η ανησυχία, του εκπροσώπου μας, για την προοπτική της ενοικίασης σε ιδιώτες  των  δύο χώρων  (1ος όροφος και parking), ενώ στο δεύτερο κείμενο εκφραζόταν επιπρόσθετα και η αντίθεση των δύο παρατάξεων, με αυτήν την κίνηση και η ευχή ότι δεν θα συμβούν τέτοια πράγματα .

Συνάδελφοι νομίζω ότι ο Σύλλογός μας,  σε σοβαρά θέματα (όπως αυτό που σχετίζεται άμεσα με  την μελλοντική κατάσταση που θα αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι στον χώρο εργασίας τους), θα πρέπει να εκφράζεται μέσα από την ολοκληρωμένη άποψη του Δ.Σ, η οποία βέβαια δεν θα εξαντλείται σε επίπεδα ανησυχίας ή ευχών αλλά θα πρέπει να περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις και την προοπτική για το τι μέλλει γενέσθαι.
 Είναι λοιπόν αναγκαίο να πάρει θέση ο Σύλλογός μας για το παραπάνω θέμα (όπως έχει κάνει αρκετά αποτελεσματικά σε ανάλογες περιπτώσεις μέχρι σήμερα), στην οποία βέβαια θα εκφράζει και τις απόψεις του και τις προτάσεις του. Θα πρέπει επίσης να ζητήσει συνάντηση με την Διοίκηση στην οποία θα πρέπει να συμφωνηθούν (αν είναι δυνατόν) κοινά αποδεκτές λύσεις. Θα πρέπει επίσης να προετοιμάζει και την όποια αντίδρασή του, σε περίπτωση διαφωνίας.

Επειδή πιστεύω ότι το θέμα του χώρου εργασίας, μέσα στον οποίο περνάμε την μισή μέρα μας και ίσως παραπάνω, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με πολλή μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα από τους εμπλεκόμενους σ΄ αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να μελετηθεί το πρόβλημα από τα δύο μέρη, να διερευνηθεί και να αποφασιστεί από κοινού, ποιος είναι ο αναγκαίος χώρος που χρειάζεται για την άνετη και μέσα σε ανθρώπινες συνθήκες, στέγαση των υπηρεσιών της εταιρίας, να προβλεφθούν πιθανές μελλοντικές ανάγκες επέκτασης του χώρου αυτού και μόνο αν πράγματι υπάρχει επιπλέον διαθέσιμος χώρος να εξετασθεί η προοπτική ενοικίασής του.
Όσον αφορά το parking, το οποίο όπως πληροφορούμαστε έχει 550 θέσεις, νομίζω ότι θα πρέπει με την ίδια λογική, να γίνει σχετική έρευνα ανάμεσα στους συναδέλφους, που θα στεγαστούν στο νέο κτίριο, για να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον που υπάρχει για θέσεις στάθμευσης, να προϋπολογιστεί ένας αναγκαίος αριθμός θέσεων για πελάτες ή επισκέπτες, να κρατηθεί και κάποιος αριθμός επιπλέον θέσεων για πιθανές μελλοντικές ανάγκες και εφ΄ όσον περισσεύουν θέσεις, να εξετασθεί πάλι το ενδεχόμενο της ενοικίασης σε ιδιώτη ή ακόμη καλύτερα να εξετασθεί η περίπτωση εκμετάλλευσής  τους, από την ίδια την εταιρία μας.

Πιστεύοντας ότι με τις παραπάνω σκέψεις, βοηθώ στην καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος, παρακαλώ για τις σχετικές πρωτοβουλίες του Δ.Σ. του συλλόγου μας ώστε να αντιμετωπισθεί έγκαιρα το πρόβλημα και όχι να φθάσουμε προ τετελεσμένων γεγονότων, χωρίς να υπάρχουν πλέον προοπτικές λύσης του.

Τελειώνοντας θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις του συλλόγου για τα προβλήματα των υποκ/των, και την συγκρότηση επιτροπής με θέμα τα παραπάνω προβλήματα, δεν έχει γίνει καμία πρόοδος για την λύση τους. Σημειώνω ότι οι εργασίες της συγκεκριμένης επιτροπής ποτέ δεν τελείωσαν, παρά τις ολοκληρωμένες θέσεις και προτάσεις που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι του συλλόγου.
Τόσο ο σύλλογος όσο και το εργασιακό συμβούλιο από τον Οκτώβριο 2004, που γνωρίζουν αυτήν την κατάσταση δεν πήραν καμία πρωτοβουλία πάνω στο θέμα.

Η κατάσταση σε πολλά υποκαταστήματα μετά και από την εθελουσία έξοδο συναδέλφων, έχει γίνει από  πολύ σοβαρή έως ανυπόφορη. Μέχρι σήμερα υπήρχαν διάφορες αιτιάσεις από πλευράς Διοίκησης, για την μη πρόσληψη υπαλλήλων, όπως η λύση του Ομαδικού σ/λαίου, η συγχώνευση ή το κλείσιμο υποκ/των κλπ. Όλα αυτά τελείωσαν πλέον. Πρέπει λοιπόν ΑΜΕΣΑ η εταιρία να προχωρήσει σε  προσλήψεις υπαλλήλων της στα υποκ/τα που έχουν ανάγκες. Δεν είναι δυνατόν να αντέξουν άλλο οι συνάδελφοι αυτών των υποκ/των  (τα οποία στην καλύτερη περίπτωση λειτουργούν οριακά) να σηκώνουν το βάρος της εργασίας, που αναλογεί πολλές φορές ακόμη και σε διπλάσιο αριθμό υπαλλήλων.
Είναι πρόφαση κατά την γνώμη μου η άποψη ότι θα πρέπει να περιμένουμε, να δοθεί συνολική λύση στο θέμα προσλήψεις και με ποιο τρόπο θα γίνουν συνολικά για όλη την εταιρία (όταν το συντριπτικό κομμάτι αυτών αφορούν την Αθήνα και ίσως τις μεγάλες πόλεις), και τότε να προχωρήσουμε και στις όποιες μεμονωμένες προσλήψεις (λίγων ατόμων) σε κάθε ένα από τα  επαρχιακά υποκαταστήματα που έχει ανάγκη.
Νομίζω ότι  για περιορισμένο αριθμό προσλήψεων, σε επί  μέρους υποκαταστήματα της περιφέρειας, θα μπορούσε να λειτουργήσει η μέθοδος της επιλογής με την βοήθεια μιας επιτροπής αποτελούμενη  από ένα στέλεχος της εταιρίας,  από ένα μέλος του συλλόγου και από τον αντίστοιχο  προϊστάμενο  του ενδιαφερόμενου υποκ/τος.
Συνάδελφοι αρκετά από τα επαρχιακά υποκ/τα εκπέμπουν SOS. Πρέπει να προχωρήσει η εταιρία τώρα σε προσλήψεις.

Σε αναμονή των όποιων ενεργειών του Συλλόγου μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Μανώλης Χατζάκης