ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Ρωλογά Νατάσα

Αντιπρόεδρος

Κολέτσος Μιχάλης

Γραμματέας

Τζένου Μαρία

Μέλη

Μπισκέμης Νίκος

 

Κατριβάνου Κατερίνα