ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Πετσαλάκης Γιάννης

 

Επισήμανση: Η Εταιρία αυθαίρετα από τον Ιούνιο του 2011 και μέχρι τον Ιούνιο του 2016, αρνιόταν την συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Εταιρίας.