Επιδόματα


 1. Αδείας
 2. Αναλογιστών
 3. Ανθυγιεινής εργασίας
 4. Αρχείου
 5. Βαθμού
 6. Βρεφονηπιακό
 7. Γάμου
 8. Δακτυλογράφων, τέλεξ, τηλεφωνητή, πολυγράφου
 9. Διαχειριστικών λαθών (ταμείου)
 10. Γραμματέως
 11. Ειδικό Επίδομα αναπηρίας
 12. Επίδομα Ενοικίου Παραμεθορίων περιοχών
 13. Επίδομα Επιθεώρησης
 14. Ευδόκιμης παραμονής
 15. Επίδομα Επικοινωνίας
 16. Ευθύνης
 17. Επιδόματα Εξομάλυνσης
 18. Επιδόματα Επαγγελματικών Πτυχίων
 19. Ηλεκτρολόγων, υδραυλικών
 20. Θυρωρών, νυκτοφυλάκων
 21. Ισολογισμού
 22. Καταβολή εργατικών εισφορών
 23. Κατασκηνωτικό επίδομα
 24. Μακρόχρονης υπηρεσίας
 25. Μεταφοράς δεμάτων
 26. Ξένης γλώσσας
 27. Οδηγών
 28. Οδοιπορικών κλητήρων
 29. Παιδικής μέριμνας
 30. Παραμεθόριας περιοχής
 31. Παράστασης
 32. Πολιτικής άμυνας
 33. Πολυετίας
 34. Πτυχίου
 35. Στολής
 36. Τέκνων
 37. Τεχνικά επιδόματα μηχανογράφησης
 38. Τεχνικό επίδομα
 39. Τεχνικού ασφαλείας
 40. Τοκετού
 41. Τροφής
 42. Υπεύθυνου εγκατάστασης τοπικού δικτύου (lan)
 43. Υπογραφής

Όλα τα δραχμικά επιδόματα είναι ποσοστοποιημένα και υπολογίζονται πάνω στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού που από την 1/1/2009 είναι 956,00 ευρώ, την 1/9/2009 996,00 ευρώ και την 1/5/2010 1066,00 ευρώ. Τα επιδόματα συζύγου και τέκνων υπολογίζονται κατ' ελάχιστον στο 24ο μισθολογικό κλιμάκιο που από την 1/1/2009 είναι 1038,00 ευρώ, την 1/9/2009 1082,00 ευρώ και την 1/5/2010 1131,00 ευρώ.

Αδείας

Χορηγείται κάθε Ιούλιο και είναι ισο με το ½ των μηνιαίων αποδοχών. (Απόφαση Υπουργείου Εργασίας 33182/1993/23.6.1964<<<<<<<<<<0

Αρχή
Αναλογιστών
Το επίδομα αναλογιστών που προκύπτει από το άρθρο 3 παρ.5 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης του 1995 και το πρόσθετο επίδομα αναλογιστού,  που προκύπτει από το άρθρο 11 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης του 2002, όπως έχουν διαμορφωθεί την 1/1/2005, συγχωνεύονται.
Το νέο ποσό χορηγείται ως ακολούθως:
Αναλογιστής κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Αναλογιστής που δεν έχει πάρει ακόμα την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Για κάθε εξεταζόμενο επιτυχώς μάθημα που απαιτείται για την λήψη της άδειας, ποσοστό του βασικου μισθού του 16ου κλιμακίου , ανάλογο με τον αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται από την Πολιτεία και την Ένωση Ελλήνων Αναλογιστών προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 56/85, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Παράρτημα Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 2004 - 2005.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟ 16ο
956,00
996,00
1.066,00
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΣ με άδεια
82,16
785,45
818,31
875,83
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΣ χωρίς άδεια
66,75
638,13
664,83
711,56
1o ΜΑΘΗΜΑ
8,34
79,73
83,07
88,90
2o ΜΑΘΗΜΑ
16,69
159,56
166,23
177,92
3o ΜΑΘΗΜΑ
25,04
239,38
249,40
266,93
4o ΜΑΘΗΜΑ
33,38
319,11
332,46
355,83
5o ΜΑΘΗΜΑ
41,72
398,84
415,53
444,74
6o ΜΑΘΗΜΑ
50,06
478,57
498,60
533,64
7o ΜΑΘΗΜΑ
58,4
558,30
581,66
622,54Αρχή
Ανθυγιεινής εργασίας
Είναι 12% επί του βασικού μισθού και χορηγείται στους τηλεφωνητές-τριες, χειριστές Η/Υ, διατρήτριες και γενικότερα σε όλους τους εργαζόμενους στην Δ/νση Πληροφορικής πλην των προϊσταμένου Δ/νσης και Τομέων, στους εργαζόμενους στο Γενικό αρχείο καθώς και στα υποκαταστήματα Πτολεμαϊδας, Κοζάνης, και Ελευσίνας. Επίσης χορηγείται στους εργαζόμενους στο Υποκατάστημα Φλώρινας Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2004 - 2005, άρθρο 8.5
Αρχή
Αρχείου
Χορηγείται επίδομα αρχείου 150 € σε όσους συναδέλφους εργάζονται στους υπόγειους χώρους και υπάγονται στους Τομείς Γενικού Αρχείου και Επιμελητείας και Διεκπεραίωσης και δεν λαμβάνουν επίδομα ευθύνης. Το ποσό ποσοστοποιείται στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2007 - 2008, Άρθρο 7.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ στο 16ο
1/1/2010
1/5/2010
ΑΡΧΕΙΟΥ
16,63
172,71
184,84


Αρχή
Βαθμού
Το επίδομα βαθμού χορηγείται από τον βαθμό του Υπολογιστή ή Εισπράκτορα Α' του κύριου προσωπικού και από τον βαθμό του κλητήρα ε' ή θυρωρού ε' ή νυκτοφύλακα ε' ή οδηγού ε' ή τεχνίτη ε' ή τηλεφωνητή ε' του βοηθητικού προσωπικού και υπολογίζεται σαν ποσοστό στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού. Επιχειρησιακές Συμβάσεις 1994, άρθρο 1, 1996, άρθρο 2 παρ. α και β, 2000 άρθρο 2, 2001, άρθρο 3 και 2003 άρθρο 4, 2007-2008 άρθρο1.9 & 1.10.
Αυξάνονται 5% κατά μέσο όρο τα επιδόματα βαθμού από 01/01/2009, επαναποσοστοποιούνται στο 16ο Κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του κύριου Προσωπικού και διαμορφώνονται σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες βαθμού της Σ.Σ.Ε 2009- 2010. Αρθρο 1.8
Αυξάνονται 5% όλα τα επιδόματα βαθμού από 01/01/2010, επαναποσοστοποιούνται στο 16ο Κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του κύριου Προσωπικού της 01/01/2010. Σ.Σ.Ε 2009- 2010 Αρθρο 1.9.
Τα ποσοστά είναι τα πιο κάτω:


ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΝ 1/1/2009 στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΝ 1/1/2010 στο 16ο
1/1/2010
1/5/2010
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
30,65
293,00
305,26
32,18
320,52
343,05
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
24,27
232,00
241,71
25,48
253,79
271,63
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
20,29
194,00
202,12
21,31
212,22
227,14
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
18,62
178,00
185,45
19,55
194,72
208,41
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
15,69
150,00
156,28
16,47
164,09
175,62
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
13,60
130,00
135,44
14,28
142,21
152,21ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΝ 1/1/2009 στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΝ 1/1/2010 στο 16ο
1/1/2010
1/5/2010
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ Α'
18,72
179,00
186,49
19,66
195,81
209,58
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ Β'
16,11
154,00
160,44
16,91
168,47
180,31
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ Γ'
14,96
143,00
148,98
15,71
156,43
167,43
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ Δ'
13,81
132,00
137,52
14,50
144,40
154,55
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ Ε'
12,87
123,00
128,15
13,51
134,55
144,01
ΤΕΧΝΙΤΗΣ Α'
18,72
179,00
186,49
19,66
195,81
209,58
ΤΕΧΝΙΤΗΣ Β'
16,11
154,00
160,44
16,91
168,47
180,31
ΤΕΧΝΙΤΗΣ Γ'
14,96
143,00
148,98
15,71
156,43
167,43
ΤΕΧΝΙΤΗΣ Δ'
13,81
132,00
137,52
14,50
144,40
154,55
ΤΕΧΝΙΤΗΣ Ε'
12,87
123,00
128,15
13,51
134,55
144,01
ΟΔΗΓΟΣ Α'
18,72
179,00
186,49
19,66
195,81
209,58
ΟΔΗΓΟΣ Β'
16,11
154,00
160,44
16,91
168,47
180,31
ΟΔΗΓΟΣ Γ'
14,96
143,00
148,98
15,71
156,43
167,43
ΟΔΗΓΟΣ Δ'
13,81
132,00
137,52
14,50
144,40
154,55
ΟΔΗΓΟΣ Ε'
12,87
123,00
128,15
13,51
134,55
144,01
ΚΛΗΤΗΡΑΣ Α'
18,72
179,00
186,49
19,66
195,81
209,58
ΚΛΗΤΗΡΑΣ Β'
16,11
154,00
160,44
16,91
168,47
180,31
ΚΛΗΤΗΡΑΣ Γ'
14,96
143,00
148,98
15,71
156,43
167,43
ΚΛΗΤΗΡΑΣ Δ'
13,81
132,00
137,52
14,50
144,40
154,55
ΚΛΗΤΗΡΑΣ Ε'
12,87
123,00
128,15
13,51
134,55
144,01
ΘΥΡΩΡΟΣ Α'
18,72
179,00
186,49
19,66
195,81
209,58
ΘΥΡΩΡΟΣ Β'
16,11
154,00
160,44
16,91
168,47
180,31
ΘΥΡΩΡΟΣ Γ'
14,96
143,00
148,98
15,71
156,43
167,43
ΘΥΡΩΡΟΣ Δ'
13,81
132,00
137,52
14,50
144,40
154,55
ΘΥΡΩΡΟΣ Ε'
12,87
123,00
128,15
13,51
134,55
144,01
ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α'
18,72
179,00
186,49
19,66
195,81
209,58
ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Β'
16,11
154,00
160,44
16,91
168,47
180,31
ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Γ'
14,96
143,00
148,98
15,71
156,43
167,43
ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Δ'
13,81
132,00
137,52
14,50
144,40
154,55
ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ε'
12,87
123,00
128,15
13,51
134,55
144,01
Αρχή
Βρεφονηπιακό
Επιχειρησιακή Σύμβαση 2004 - 2005, άρθρο 4, & 2007-8 άρθρο 5. .

Επιχειρησιακή Σύμβαση 2009 - 2010, άρθρο 9

Χορηγείται για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 3/4 της συνολικής δαπάνης για συμβεβλημένους ή μη παιδικούς σταθμούς και με ανώτατο ποσό τα 332 € μηνιαίως από 1/9/2009 και 345 € από 1/5/2010 για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας.
Σε περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί ισχύει η ίδια ρύθμιση με εξακριβωμένη παροχή ιδίας υφής υπηρεσιών..
O παιδικός σταθμός θα εκδίδει τις αποδείξεις στο όνομα της εταιρείας, οι οποίες με βάσει το άρθρο 9 της συλλογικής σύμβασης εργασίας, θα καλύπτουν τα Ύ της συνολικής δαπάνης και με ανώτατο όριο τα 345,00 ευρώ μηνιαίως από 01/05/2010 για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας.
Για το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης του επιδόματος οι παιδικοί σταθμοί θα εκδίδουν αποδείξεις στο όνομα του συναδέλφου, ώστε να συμπεριλαμβάνεται στο αφορολόγητο (Απόφαση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Περιουσίας Αρ. Πρωτ.: 131559/10).
ΕΙΔΟΣ
1/1/2009
1/5/2010
ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
332
345Αρχή
Γάμου
Σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% ( ΕΓΣΣΕ 1989, άρθρο 4) του 24ου κλιμακίου του Ενιαίου Μισθολογίου εάν το μισθολογικό κλιμάκιο που βρίσκονται είναι χαμηλότερο ή 10% του μισθολογικού τους κλιμακίου εάν αυτό είναι μεγαλύτερο του 24ου. Το επίδομα γάμου καταβάλλεται επίσης και στις ανύπαντρες μητέρες, καθώς και στις/στους διαζευγμένους. Συλλογική Σύμβαση ΟΑΣΕ 1987, άρθρο 4, άρθρο 5 Συλλογική Σύμβαση ΟΑΣΕ 2004, έγγραφο Υπουργείου Εργασίας, αρ. πρωτ. 15582/19.10.1992
ΠΟΣΟΣΤΟ %
10
Κλιμάκια
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
24
103,80
108,20
113,10
25
105,00
109,40
114,30
26
106,00
110,40
115,40
27
107,00
111,50
116,30
28
108,20
112,80
117,80
29
109,20
113,60
118,10
30
110,40
114,90
119,50
31
111,60
116,00
120,70
32
112,70
117,20
121,50
33
113,60
117,40
122,10
34
114,90
118,50
123,40
35
116,10
119,60
124,30
36
118,00
120,90
125,30
37
119,60
122,70
126,20
38
121,70
123,90
127,20
39
123,40
125,20
127,90
40
125,10
127,00
128,70
41
126,90
128,80
129,50
Αρχή
Δακτυλογράφων, τέλεξ, τηλεφωνητή, πολυγράφου
Χορηγείται σε όσες/ους απασχολούνται αποκλειστικά με τα πιο πάνω καθήκοντα και ανέρχεται στο 7,22% του 16ου κλιμακίου του κύριου προσωπικού. Επιχειρησιακή Σύμβαση 1993, άρθρο 4, Επιχειρησιακή Σύμβαση 1999, άρθρο 3 θεσμικών θεμάτων, Επιχειρησιακή Σύμβαση 2002, άρθρο 16

ΕΙΔΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ -ΤΕΛΕΞ-ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΥ- ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
7,22
69,02
71,91
76,97
Αρχή
Διαχειριστικών λαθών (ταμείου)
Χορηγείται στις/τους συναδέλφους που έχουν σαν κύρια εργασία τους το ταμείο και για όσο διάστημα ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του Ταμία. Το ποσό είναι ανάλογο με την κατηγορία του υποκαταστήματος και υπολογίζεται σαν ποσοστό πάνω στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού. Επιχειρησιακή Σύμβαση 1995, άρθρο 3.6. Επιχειρησιακή Σύμβαση 2002, άρθρο 13 και Επιχειρησιακή Σύμβαση 2003 άρθρο 7 και Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2004 - 2005, άρθρο 8.3, Παράρτημα Ε.Σ.Σ.Ε.2004-2005, Άρθρο 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ .ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
26,46
252,96
263,54
282,06
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Ταμίας Α'
23,81
227,62
237,15
253,81
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
19,26
184,13
191,83
205,31
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Ταμίας Β' (βοηθός Ταμία)
15,88
151,81
158,16
169,28
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α'
10,59
101,24
105,48
112,89
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β'
9,26
88,53
92,23
98,71

 
 

Αρχή
Γραμματέως
Χορηγείται στις συναδέλφους που είναι γραμματείς στον Γενικό Διευθυντή ή τους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές (ισούται με το αντίστοιχο του εκάστοτε επιδόματος ευθύνης προϊσταμένου Τμήματος), σε Διευθύνσεις (ισούται με το 80% του εκάστοτε επιδόματος ευθύνης προϊσταμένου Τμήματος) και σε Υποδιευθύνσεις (ισούται με το 60% του εκάστοτε επιδόματος ευθύνης προϊσταμένου Τμήματος). Αποφάσεις Γενικής Διεύθυνσης 607/14.6.2001 και 110/29.4.2002.
Σε περίπτωση μετάθεσης γραμματέως που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της, εφ' όσον ασκεί τα καθήκοντα της γραμματέως για τουλάχιστον δυο χρόνια, το επίδομα γραμματείας θα εξακολουθεί να καταβάλλεται για ισάριθμα έτη με αυτά της άσκησης καθηκόντων γραμματέως με ανώτατο όριο τα έξι χρόνια. Μετά την παρέλευση του παραπάνω ορίου και για κάθε επόμενο έτος το ποσό θα μειώνεται κατά το 1/3 κάθε χρόνο μέχρι την πλήρη εξάλειψή του. Σε περίπτωση που ανατεθεί καθήκοντα προϊσταμένου ή τοποθετηθεί σαν γραμματέας σε άλλη υπηρεσιακή ενότητα το παραπάνω επίδομα θα συμψηφίζεται άμεσα με το επίδομα της νέας θέσης. Παράρτημα Ε.Σ.Σ.Ε. 2003 & 2006 άρθρο 22
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
52,22
499,22
520,11
556,67
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
41,78
399,42
416,13
445,37
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
31,33
299,51
312,05
333,98
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κ.Ε.Κ
31,33
299,51
312,05
333,98
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ Δ.Σ.
330,00
330,00
330,00
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ Δ.Σ. (ΕΙΔΙΚΟ)
146,74
146,74
146,74Αρχή
Ειδικό Επίδομα αναπηρίας
α) Χορηγείται στις/τους τυφλούς συναδέλφους καθώς και στις/τους συναδέλφους που έχουν αναπηρία κινητικότητας άνω του 67% στα άνω ή κάτω άκρα. Χορηγείται για 12 μήνες τον χρόνο. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 1999, άρθρο 7 θεσμικών θεμάτων.

ΕΙΔΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
14,17
135,47
141,13
151,05


β) Χορηγείται ειδικό επίδομα στις/τους συναδέλφους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1483/84. Το ύψος του ανέρχονταν στα 100,00 Ευρώ τον μήνα από 1/1/2005. Ομοίως χορηγείται το ανωτέρω επίδομα και στους εργαζόμενους που έχουν προστατευόμενα μέλη με ειδικές ανάγκες, εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος, ή το τυχόν εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν της κατώτατης χορηγούμενης σύνταξης του ΙΚΑ.
Το επίδομα αυτό καθώς και το επίδομα τέκνου και παιδικής μέριμνας ειδικά για τέκνα που εμπίπτουν στην κατηγορία του παρόντος άρθρου δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευομένου μέλους, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Συλλογική Σύμβαση Ο.Α.Σ.Ε. 2004-2005, άρθρο 8, ΕΣΣΕ 2006 άρθρο 21.

% στο 24ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ
12
124,56
129,84
135,72


 

Αρχή
Επίδομα Ενοικίου Παραμεθορίων περιοχών
Χορηγείται στις/τους υπαλλήλους της Εταιρίας που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές δηλαδή στις/τους συναδέλφους που υπηρετούν στους νομούς: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Κιλκίς, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Λέσβου (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΑΣΕ 1985), στον νομό Σερρών, Κέρκυρας και στην Ρόδο (Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας 1996).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΑΓΑΜΟΣ
9,14
87,38
91,03
97,43
ΕΓΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ
10,97
104,87
109,26
116,94
ΠΡΩΤΟ ΠΑΙΔΙ
1,83
17,49
18,23
19,51
ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΙΔΙ
1,22
11,66
12,15
13,01


Αρχή
Επίδομα Επιθεώρησης
Χορηγείται στις/τους υπαλλήλους της Εταιρίας που εργάζονται την Διεύθυνση Επιθεώρησης σαν επιθεωρητές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2009
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
101,25
967,95
1008,45
1079,33
ΒΟΗΘΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
52,22
499,22
520,11
556,67
ΔΟΚΙΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
32,72
312,80
325,89
348,80

 
Αρχή
Ευδόκιμης παραμονής
Είναι ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού, χορηγείται σε όλες/ολους τους συναδέλφους που
Α) Κατέχουν οργανική θέση
Διευθυντής, Υποδιευθυντής και Κεντρικός Ταμίας: Χορηγούνται τρία ευδόκιμα ανά διετία βάση την ημερομηνία ένταξης στον βαθμό
Εντεταλμένος: Δυο επιδόματα ευδόκιμης παραμονής ανά τριετία. Το πρώτο μετά την συμπλήρωση τριών χρόνων στον βαθμό ανεξαρτήτως μισθολογικού κλιμακίου και το δεύτερο μετά τριετία, εκτός αν ο Εντεταλμένος έχει ήδη πάρει ευδόκιμο στον βαθμό του Τμηματάρχη οπότε παίρνει το δεύτερο ευδόκιμο μετά την συμπλήρωση τριών και όχι έξι ετών παραμονής στον βαθμό. Αν ο Εντεταλμένος δεν έχει πάρει το επίδομα ευδόκιμης παραμονής στον βαθμό του Τμηματάρχη τότε το παίρνει με την συμπλήρωση δύο χρόνων στον βαθμό. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2004 - 2005, άρθρο 2ε
Κλητήρας Επιμελητής Α' - Θυρωρός Επιμελητής Α' - Νυχτοφύλακας Επιμελητής Α' - Οδηγός Α' - Τεχνίτης Α' - Τηλεφωνητής Α': Τρία ευδόκιμα ανά διετία.
Β) Βρίσκονται στους παρακάτω βαθμούς:
Τμηματάρχης και Ταμίας Α΄: Ένα ευδόκιμο όταν: συμπληρωθούν 6 χρόνια στον βαθμό και, ή 30ο μισθολογικό κλιμάκιο ή 24 χρόνια υπηρεσίας (λαμβανομένης υπόψη και της προϋπηρεσίας) ανεξαρτήτως μισθολογικού κλιμακίου.  Κλητήρας Επιμελητής Β' - Θυρωρός Επιμελητής Β' - Νυχτοφύλακας Επιμελητής Β' - Οδηγός Β' - Τεχνίτης Β' - Τηλεφωνητής Β': Ένα ευδόκιμο μετά την συμπλήρωση 6 χρόνων στον βαθμό και ή 25ο μισθολογικό κλιμάκιο, ή 24 χρόνια υπηρεσίας (λαμβανομένης υπόψη και της προϋπηρεσίας) ανεξαρτήτως μισθολογικού κλιμακίου. Σημείωση: Το ευδόκιμο των βαθμών του Υποδιευθυντή και Εντεταλμένου δεν μεταφέρεται στον νέο βαθμό όταν ο υπάλληλος προαχθεί. Η χορήγηση του επιδόματος ευδόκιμης παραμονής γίνεται στο τέλος κάθε μήνα που συμπληρώνεται ο απαιτούμενος για τη χορήγησή του χρόνος, με απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων, των οποίων οι συνεδριάσεις δεν συναρτώνται χρονολογικά με τα λοιπά θέματα της αρμοδιότητάς τους. Πρακτικό Συμφωνίας 1982, Επιχειρησιακή Σύμβαση 1996, Πρακτικό Συμφωνίας 5.5.1998 Επιχειρησιακή Σύμβαση 2000 άρθρο 4 και Επιχειρησιακή Σύμβαση 2001,άρθρο 16, Παράρτημα Επιχειρησιακής Σύμβασης 2001, Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 2003 άρθρο 2.

Αρχή
Επίδομα Επικοινωνίας
Χορηγείται επίδομα 12% στο βασικό μισθό στους εργαζόμενους του Τομέα Επικοινωνίας (τηλεφωνικό κέντρο). Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2006, Άρθρο 10

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
% στο 16ο
1/9/2009
1/5/2009
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
12
153,12
159,32


Αρχή
Ευθύνης
Χορηγείται στις/τους συναδέλφους που κατέχουν θέση ευθύνης. Απόφαση Γενικής Διεύθυνσης 1995, Απόφαση Γενικής Διεύθυνσης 1997, και υπολογίζεται σαν ποσοστό στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού. Επιχειρησιακή Σύμβαση 2002, άρθρο 8, Απόφαση Γενικής Διεύθυνσης 306/14.8.2003. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2004 - 2005 Άρθρο 8.7, Παράρτημα Ε.Σ.Σ.Ε.2004-2005, Άρθρο 1 και 2
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
103,20
986,59
1027,87
1100,11
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
83,84
801,51
835,05
893,73
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
83,84
801,51
835,05
893,73
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑ
75,48
721,59
751,78
804,62
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΜΕΑ
62,67
599,13
624,19
668,06
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
52,22
499,22
520,11
556,67
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
32,72
312,80
325,89
348,80
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
83,84
801,51
835,05
893,73
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
79,72
762,12
794,01
849,82
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΤΟΜΕΑ
75,48
721,59
751,78
804,62
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠ/ΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α'
52,22
499,22
520,11
556,67
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠ/ΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β'
37,70
360,41
375,49
401,88
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
32,72
312,80
325,89
348,80

Αρχή
Επιδόματα Εξομάλυνσης
Χορηγούνται στις/τους συναδέλφους που έχασαν το επίδομα θέσης που είχαν είτε λόγω της συγχώνευσης της Εθνικής με τον Αστέρα, είτε λόγω της αναδιάρθρωσης των κατηγοριών των υποκαταστημάτων που έγινε τον Νοέμβριο του 1997. Το επίδομα αυτό καλύπτει την διαφορά του επιδόματος ευθύνης που η/ο συνάδελφος έπαιρνε πριν την συγχώνευση ή πριν την αναδιάρθρωση των υποκαταστημάτων και διατηρείται μέχρι τις 31/12/2008. Πρακτικό διαβούλευσης 9/9/1997 και  Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2007 - 2008, άρθρο 8.

Παρατείνεται για δυο επιπλέον έτη το επίδομα εξομάλυνσης, έτσι όπως περιγράφεται στο πρακτικό διαβούλευσης της 9/9/1997 και ισχύει ήδη και για τους συναδέλφους που προέρχονται από την Πανελλήνιο και την Λαϊκή και στους συναδέλφους που λόγω συγχώνευσης, υποβαθμίστηκε η κατηγορία των υποκαταστημάτων τους. Επίσης, αθροίζεται στο επίδομα εξομάλυνσης το ποσό των εξόδων παράστασης, που έπαιρναν οι συνάδελφοι που κατείχαν τον βαθμό του Προϊσταμένου Κλάδου στην συγχωνευθείσα ασφαλιστική εταιρία "Αστήρ". Σ.Σ.Ε 2009- 2010 ΑΡΘΡΟ 11


Αρχή
Επιδόματα Επαγγελματικών Πτυχίων
Χορηγούνται στις/τους αποφοίτους του Ε.Ι.Α.Σ. του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Chartered Insurance Institute της Μεγάλης. Βρετανίας ή ισότιμου άλλης χώρας, του LOMA και στους κατόχους του Πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Σπουδών του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κατόχους πτυχίου ναυτιλιακών σπουδών. Τα επιδόματα επαγγελματικών πτυχίων και η βαθμολογική προώθηση χορηγούνται συμψηφιστικά και ο-η δικαιούχος λαμβάνει τις παροχές που αντιστοιχούν στο ανώτερο πτυχίο που κατέχει. Τα επιδόματα που χορηγούνται για όλα τα πιστοποιητικά Ινστιτούτων Ασφαλιστικών Σπουδών, δεν συμψηφίζονται με τυχόν άλλο επίδομα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή άλλης αντίστοιχης Σχολής του Εσωτερικού ή Εξωτερικού που δικαιούται ο εργαζόμενος. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2004 - 2005, άρθρο 8.9
ΠΤΥΧΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ
CHARTERED INSURANCE INSTITUTE
COP
CIP
---
ASSOCIATE SHIP
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΒΑΣΙΚΟ
ΑΝΩΤΕΡΟ
ΑΝΩΤΑΤΟ
---
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ε.Ι.Α.Σ.)
---
α) Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών
β) Ετήσιο πρόγραμμα. Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών σπουδών
Δ.Α.Σ.
---
LOMA
---
LOMA
---
---
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Μακεδονίας
---
ΕΠΙ
---
---
Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών
---
Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών
---
---
ΕΠΙΔΟΜΑ
--
8%
12%
14,5%
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
1 ΧΡΟΝΟΣ
1 ΧΡΟΝΟΣ
2 ΧΡΟΝΙΑ
2 ΧΡΟΝΙΑ
Η βαθμολογική προώθηση δεν ισχύει για τους συναδέλφους που κατέχουν οργανική θέση.

Αρχή
Ηλεκτρολόγων, υδραυλικών
Χορηγείται στους ηλεκτρολόγους και στους υδραυλικούς και ανέρχεται στο 11,55% του 16ου κλιμακίου του κύριου προσωπικού. Επιχειρησιακή Σύμβαση 1993, άρθρο 4, Επιχειρησιακή Σύμβαση 1999, άρθρο 3 θεσμικών θεμάτων.
ΕΙΔΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΟΙ - ΥΔΡΑΥΛIKOI
11,55
110,418
115,038
123,123Αρχή
Θυρωρών, νυκτοφυλάκων
Χορηγείται στους θυρωρούς και στους νυκτοφύλακες και ανέρχεται στο 7,22% του 16ου κλιμακίου του κύριου προσωπικού. Επιχειρησιακή Σύμβαση 1993, άρθρο 4, Επιχειρησιακή Σύμβαση 1999, άρθρο 3 θεσμικών θεμάτων, Επιχειρησιακή Σύμβαση 2002, άρθρο 16.
ΕΙΔΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΘΥΡΩΡΟΣ-ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
7,22
69,02
71,91
76,97
Αρχή
Ισολογισμού

Χορηγείται κάθε Μάρτιο και το ύψος του είναι ένας μισθός. (Παράρτημα ΕΣΣΕ 1996 2/6/1997)

Αρχή
Καταβολή εργατικών εισφορών
 
Αφορά τις υπαλληλικές εισφορές υπέρ Δ.Λ.Ο.Ε.Μ., Ο.Ε.Κ και Ταμείου Ανεργίας που βαρύνουν την Εταιρία Για τους ασφαλισμένους σε φορέα κύριας σύνταξης η Εταιρία προσαυξάνει τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές κατά 4%. Για τους ασφαλισμένους σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1/1/1983 η προσαύξηση των μηνιαίων τακτικών αποδοχών είναι 4,20%. (Πρακτικό Συμφωνίας 22/4/1999)

Αρχή
Κατασκηνωτικό επίδομα
Χορηγείται στους συναδέλφους που έχουν παιδιά μέχρι 16 ετών. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2004 - 2005, άρθρο 6 και Σ.Σ.Ε. στης ΟΑΣΕ άρθρο 9.

ΕΙΔΟΣ
1/1/2009
1/5/2010
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
785,00
810,00

Αρχή
Μακρόχρονης υπηρεσίας


Αυξάνεται το επίδομα μακροχρόνιας υπηρεσίας σε αυτούς που έχουν συμπληρώσει 19 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρία μας (σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας λογίζεται και ο χρόνος απουσίας λόγω ανατροφής παιδιού), ή στις συγχωνευθείσες με αυτή Εταιρίες (Αστέρας, Πανελλήνιος, ΕΤΕΒΑ, Λαϊκή, Πλοίων και Αεροσκαφών) από 70% του επιδόματος υπηρεσίας που είναι σήμερα σε 80% και δεν λαμβάνουν επίδομα ευθύνης.
Στο βοηθητικό προσωπικό με τις ίδιες προϋποθέσεις καταβάλλεται επίδομα 110€ το οποίο ποσοστοποιείται στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού.
Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε 2009- 2010 ΑΡΘΡΟ 5 .


Αρχή
Μεταφοράς δεμάτων
Χορηγείται στους συναδέλφους που μεταφέρουν τα δέματα της αλληλογραφίας και ανέρχεται στο 7,22% του 16ου κλιμακίου του κύριου προσωπικού. Επιχειρησιακή Σύμβαση 1999, άρθρο 3 θεσμικών θεμάτων, Επιχειρησιακή Σύμβαση 2002, άρθρο 16.
ΕΙΔΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ
7,22
69,02
71,91
76,97
 


Αρχή
Ξένης γλώσσας
Χορηγείται στους κατόχους των πιο κάτω πτυχίων: Αγγλικά: Proficiency Michigan ή Cambridge, Γαλλικά: Diplome des etudes superieures ή Diplome special ή Diplome de Sorbonne 2ης βαθμίδας και πάνω και Γερμανικά: Crosses Deutshes sprach, Diplom. Το επίδομα ανέρχεται στο 8% του βασικού μισθού της/του υπαλλήλου και καταβάλλεται και στους κατόχους πτυχίων ή μεταπτυχιακού τίτλου (MASTER - DOCTORAD) Πανεπιστημίου Χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επάρκειας διδασκαλίας της γλώσσας μιας των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους πτυχιούχους του Τμήματος Ιταλικής Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Πρακτικό Συμφωνίας 1988, άρθρο 1 παρ. 2 και Ε.Σ.Σ.Ε. 2001 άρθρο 5. Εάν η/ο συνάδελφος έχει και δεύτερο πτυχίο ξένης γλώσσας όπως αυτές καθορίζονται πιο πάνω χορηγείται επιπλέον επίδομα 4% επί του βασικού μισθού. Επιχειρησιακή Σύμβαση 1999, άρθρο 2 παρ. 4.
Αρχή
Οδηγών
Χορηγείται στους συναδέλφους οδηγούς της εταιρίας και ανέρχεται στο 20,92% του 16ου κλιμακίου του κύριου προσωπικού. Επιχειρησιακή Σύμβαση 1993, άρθρο 4, Επιχειρησιακή Σύμβαση 1999, άρθρο 3 θεσμικών θεμάτων και 2001 άρθρο 12, Επιχειρησιακή Σύμβαση 2002, άρθρο 12.

ΕΙΔΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΟΔΗΓΩΝ
20,92
200,00
208,36
223,01Αρχή
Οδοιπορικών κλητήρων
Χορηγείται στους συναδέλφους κλητήρες της εταιρίας και ανέρχεται στο 5,31% του 16ου κλιμακίου του κύριου προσωπικού. Επιχειρησιακή Σύμβαση 1993, άρθρο 4, Επιχειρησιακή Σύμβαση 1999, άρθρο 3 θεσμικών θεμάτων και 2001 άρθρο 13.

Αυξάνεται το επίδομα οδοιπορικών κλητήρων από 1/7/2009 κατά 15%.
Σ.Σ.Ε 2009 - 2010 ΑΡΘΡΟ 7.

ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΗΝ 1/1/2009 στο 16ο
1/1/2009
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΗΝ 1/7/2009 στο 16ο
1/7/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
5,31
50,76
6,11
58,38
60,82
65,10


Αρχή
Παιδικής μέριμνας
Χορηγείται κάθε μήνα για κάθε παιδί συναδέλφου μέχρι την συμπλήρωση του 25ου έτους εφόσον το παιδί δεν ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα η/και δεν είναι παντρεμένο, ανέρχεται δε στο 7,04% του 16ου μισθολογικού κλιμακίου του κύριου προσωπικού. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2004 - 2005, άρθρο 7. Στην περίπτωση που και οι δυο σύζυγοι εργάζονται στην Εθνική το επίδομα παιδικής μέριμνας το παίρνουν και οι δύο (Παράρτημα Β' της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 1994). Για κάθε παιδί που παύει να πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος περικόπτεται το επίδομα που αντιστοιχούσε στο παιδί αυτό. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2004 - 2005, άρθρο 7.

ΕΙΔΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
7,04
67,30
70,12
75,05


Αρχή
Παραμεθόριας περιοχής
Χορηγείται στους συναδέλφους που υπηρετούν στους νομούς: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Κιλκίς, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Λέσβου (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΑΣΕ 1985), στον νομό Σερρών, Κέρκυρας και στην Ρόδο (Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας 1996). Ανέρχεται δε στο 9,65% του 16ου κλιμακίου του κύριου προσωπικού. Επιχειρησιακή Σύμβαση 1999, άρθρο 3 θεσμικών θεμάτων.

ΕΙΔΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
9,65
92,25
96,11
102,87

Αρχή
Παράστασης
Τα επιδόματα παράστασης καθορίζονται με αποφάσεις της Γενικής Διεύθυνσης, και υπολογίζονται σαν ποσοστό στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού. Επιχειρησιακή Σύμβαση 2002, άρθρο 8. Απόφαση Γενικής Διεύθυνσης 306/14.8.2003, Παράρτημα Ε.Σ.Σ.Ε.2004-2005, Άρθρο 1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
103,48
989,27
1030,66
1103,10
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
42,06
402,09
418,92
448,36
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
42,06
402,09
418,92
448,36
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑ
25,76
246,27
256,57
274,60
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΣΗΣ
42,06
402,09
418,92
448,36
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
35,94
343,59
357,96
383,12
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
25,76
246,27
256,57
274,60
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
25,76
246,27
256,57
274,60


Αρχή
Πολιτικής άμυνας
Χορηγείται βάσει των άρθρων 13,28,29 και 30 του Ν.Δ. 17/1974 "Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης και είναι ισότιμο του δικαιώματος υπογραφής για όσο χρονικό διάστημα ασκούνται τα ανάλογα καθήκοντα. Η χορήγησή του γίνεται με απόφαση Διοίκησης.
ΕΙΔΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
Πολιτικής άμυνας
7,24
69,21
72,11
77,18


Αρχή
Πολυετίας
Χορηγείται σε όλους όσους συμπληρώνουν τρία χρόνια παραμονής στην εταιρία, ύψους 5,25% επί του βασικού μισθού. Στη συνέχεια για κάθε χρόνο υπηρεσίας προστίθεται 1,75% επί του βασικού μισθού. Πρακτικό Συμφωνίας 1991, άρθρο 3. Η ανώτατη πολυετία διαμορφώνεται στα 37 χρόνια. Παράρτημα Επιχειρησιακή Σύμβασης 1996, άρθρο α'.
ΕΙΔΟΣ
% στον βασικό μισθό
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ
1,75% για κάθε χρόνο υπηρεσίας
 
 
Πρόσθετη Πολυετία: Χορηγείται σε όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας. Αφορά πλασματική πολυετία και αρχικά δόθηκε για να καλύψει διαφορές αυξήσεων. Από το 1996 και μετά, αυξάνεται με Συλλογικές Συμβάσεις και το ελάχιστο ποσοστό που χορηγείται σήμερα είναι 7,88% επί του βασικού μισθού. Παράρτημα. Ε.Σ.Σ.Ε 1996, Ε.Σ.Σ.Ε 1998 άρθρο 3, Συλλογική Σύμβαση Ο.Α.Σ.Ε. 2000 άρθρο 5, 2001 άρθρο 5 και ΕΣΣΕ 2000 άρθρο 3, Ε.Σ.Σ.Ε 2001 άρθρο 2.
Επίσης σε όσους υπαλλήλους εξαντλούν τα καταληκτικά κλιμάκια θα χορηγείται μια επιπλέον πολυετία για κάθε διανυόμενο έτος και μέχρι το ανώτερο πέντε πολυετίες. Επιχειρησιακή Σύμβαση 2002, άρθρο 1 παρ. 4 και 2003 άρθρο 5. Επιχειρησιακή Σύμβαση 2004 2005, άρθρο 2στ.

Πολυετία Ευδοκίμου : α) Στους υπαλλήλους που κατέχουν το βαθμό του Εντεταλμένου, χορηγείται μία (1) επιπλέον πρόσθετη πολυετία μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την χορήγηση του δεύτερου ευδοκίμου β) Στους υπαλλήλους που κατέχουν το βαθμό του Τμηματάρχη & του Ταμία Α΄, με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τη χορήγηση του ευδοκίμου, χορηγούνται τρεις (3) επιπλέον αθροιστικά  πρόσθετες πολυετίες.       Με τη συμπλήρωση ενός (1) ακόμη έτους,  από την χορήγηση των παραπάνω τριών (3) πολυετιών,  χορηγείται μία επιπλέον πολυετία.   γ) Στους υπαλλήλους που κατέχουν τους βαθμούς του Κλητήρα Επιμελητή Β΄, Θυρωρού    Επιμελητή Β΄, Νυχτοφύλακα Επιμελητή Β΄, Οδηγού Β΄, Τεχνίτη Β΄ & Tηλεφωνητή Β΄, με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τη χορήγηση του ευδοκίμου, χορηγούνται τρεις (3) επιπλέον αθροιστικά πρόσθετες πολυετίες.      Με τη συμπλήρωση ενός (1) ακόμη έτους, από την χορήγηση των παραπάνω τριών (3) πολυετιών, χορηγείται μία επιπλέον πολυετία.  δ) Σε περίπτωση προαγωγής των υπαλλήλων της παραγράφου β. , όσον αφορά το βαθμό του Εντεταλμένου, οι πολυετίες συμψηφίζονται με τη χορήγηση του Β΄ευδοκίμου, όσον αφορά  δε το βαθμό του Κεντρικού Ταμία (καταληκτικό) με τη χορήγηση του Γ΄ευδοκίμου  ε) Σε περίπτωση προαγωγής των υπαλλήλων της παραγράφου γ., στον επόμενο βαθμό (καταληκτικό), οι πολυετίες συμψηφίζονται με τη χορήγηση του Γ΄ευδοκίμου.
 Αρχή
Πτυχίου
Χορηγείται στους αποφοίτους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. (πρώην ΚΑΤΕΕ) και ανέρχεται για μεν τους αποφοίτους Α.Ε.Ι. στο 25% του βασικού μισθού τους, για δε τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. στο 18,75% του βασικού μισθού τους. Συλλογική Σύμβαση Ο.Α.Σ.Ε. 1989, άρθρο 4. Επιπλέον χορηγείται επίδομα δεύτερου πτυχίου στους κατόχους δεύτερου πτυχίου Α.Ε.Ι. ύψους 10% επιπλέον του πρώτου πτυχίου επί του βασικού μισθού, ανεξάρτητα από χρόνια φοίτησης. Επιχειρησιακή Σύμβαση 1999, άρθρο 2 παρ. 4 και Επιχειρησιακή Σύμβαση 2000, άρθρο 13. Χορηγείται επίδομα master ύψους 12,5% επιπλέον του επιδόματος πτυχίου (δηλαδή συνολικά 37,5%) επί του βασικού μισθού. Επιχειρησιακή Σύμβαση 1999, άρθρο 2 παρ. 4. Χορηγείται επίδομα διδακτορικού ύψους 2,5% επιπλέον του επιδόματος master (δηλαδή συνολικά 40%) επί του βασικού μισθού. Συλλογική Σύμβαση Ο.Α.Σ.Ε. 1996, άρθρο 2.

ΕΙΔΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
% στον βασικό μισθό
Τ. Ε. Ι.
18,75%
Α. Ε. Ι.
25%
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ Α. Ε. Ι.
10% πλέον του πτυχίου Α.Ε.Ι.
MASTER
12,50% πλέον του πτυχίου Α.Ε.Ι.
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
2,5% πλέον του πτυχίου MASTER
Αρχή
Στολής
Χορηγείται στους συναδέλφους του βοηθητικού και υπηρετικού προσωπικού. Το ποσό που χορηγείται στο βοηθητικό προσωπικό είναι το 50,47% του 16ου κλιμακίου του κύριου προσωπικού το χρόνο. Επιχειρησιακή Σύμβαση 1996, άρθρο 4.

ΕΙΔΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΣΤΟΛΗΣ
50,47
482,49
502,68
538,01

Αρχή
Τέκνων
Χορηγείται κάθε μήνα για κάθε παιδί συναδέλφου μέχρι την ηλικία του 25ου έτους που δεν ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα, και δεν είναι παντρεμένο. Το επίδομα εφόσον και οι δυο γονείς εργάζονται στην Εταιρία καταβάλλεται και στους δυο. Επίσης καταβάλλεται στους άγαμους γονείς, στους θετούς γονείς καθώς και στους χήρους-ες ή διαζευγμένους που έχουν παιδιά (Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 1999, Διάφορα Θέματα και Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2004 - 2005, άρθρο 7). Για το πρώτο παιδί το επίδομα είναι το 5% του 24ου μισθολογικού κλιμακίου του κύριου προσωπικού, για το δεύτερο παιδί το 7,5% του 24ου μισθολογικού κλιμακίου του κύριου προσωπικού επιπλέον, για το τρίτο παιδί το 10% του 24ου μισθολογικού κλιμακίου του κύριου προσωπικού επιπλέον και για το τέταρτο όπως και για κάθε παιδί πέραν του τετάρτου το 15% του 24ου μισθολογικού κλιμακίου του κύριου προσωπικού. Για κάθε παιδί που παύει να πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος περικόπτεται το επίδομα που αντιστοιχούσε στο παιδί αυτό. Επιχειρησιακή Σύμβαση 1994, άρθρο 4.1 και Συλλογική Σύμβαση 2004 - 2005, άρθρο 7.


Αρχή
Τεχνικά επιδόματα μηχανογράφησης
Χορηγούνται στους συναδέλφους που εργάζονται στην Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων, το ύψος τους είναι ανάλογο του εσωτερικού βαθμού που φέρουν και αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Ε.Τ.Ε. ( Πρακτικό Συμφωνίας 1989, άρθρο 6). Τα τεχνικά επιδόματα του Προϊσταμένου Διεύθυνσης, του Αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης και του προϊσταμένου Τομέα το λαμβάνουν αποκλειστικά οι κατέχοντες οργανική θέση στο Οργανόγραμμα της Εταιρίας. Κανονισμός Διεύθυνσης Πληροφορικής 30/6/2003. Απόφαση Γενικής Διεύθυνσης 1994. Το επίδομα χειριστού κοπτικού είναι ποσοστοποιημένο στο 16ο κλιμάκιο του κύριου προσωπικού. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2001, άρθρο 11 και Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2004 - 2005, άρθρο 8.4.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
792,72
825,89
883,93
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑ
753,04
784,55
839,69
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ, ΑΡΧΙΕΛΕΓΚΤΗΣ, ΑΡΧΙΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
684,21
712,84
762,94
ΠΡΟΓΡΑΜ.,ΑΝΑΛΥΤΕΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, Α'
454,49
473,51
506,78
ΠΡΟΓΡΑΜ.,ΑΝΑΛΥΤΕΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, Β'
456,20
475,29
508,69
ΠΡΟΓΡΑΜ.,ΑΝΑΛΥΤΕΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ
306,97
319,81
342,29
ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ.,ΑΝΑΛΥΤΕΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ
169,02
176,09
188,47
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ.,ΑΝΑΛΥΤΕΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ
119,98
125,00
133,79
ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ.,ΑΝΑΛΥΤΗΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ
99,23
103,38
110,65
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ
113,86
118,62
126,96


Αρχή
Τεχνικό επίδομα
Χορηγείται στους: α) πτυχιούχους μηχανικούς ΑΕΙ, πτυχιούχους ΤΕΙ τεχνολογικών εφαρμογών καθώς και ισοτίμων σχολών που υπηρετούν στον Τομέα Τεχνικών Υπηρεσιών και ασχολούνται αποκλειστικά με τεχνικό αντικείμενο. Επιχειρησιακή Σύμβαση 2000, άρθρο 8.1. Επίσης χορηγείται και στους μηχανικούς του Τομέα Τεχνικής Υποστήριξης. Επιχειρησιακή Σύμβαση 2001, άρθρο 6

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.Ι.
ΒΑΘΜΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
34,58
330,58
344,42
368,62
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
27,67
264,53
275,59
294,96
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
20,75
198,37
206,67
221,20
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
16,14
154,30
160,75
172,05
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
11,53
110,23
114,84
122,91
 
 
 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.Ι.
ΒΑΘΜΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
29,97
286,51
298,50
319,48
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
23,06
220,45
229,68
245,82
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
16,14
154,30
160,75
172,05
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
11,53
110,23
114,84
122,91
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
9,22
88,14
91,83
98,29
ΒΟΗΘΟΣ
6,92
66,16
68,92
73,77


β) Σε όλους τους εργαζόμενους στον Τομέα Τεχνικών Υπηρεσιών που ασχολούνται αποκλειστικά με τεχνικό αντικείμενο μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου του Τομέα και του αρμόδιου προϊσταμένου που υπάγεται ο τομέας και δεν λαμβάνουν άλλο τεχνικό επίδομα. Επιχειρησιακή Σύμβαση 2000, άρθρο 8.2
ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
0 -15
6,92
66,16
68,92
73,77
16 και άνω
11,53
110,23
114,84
122,91


Αρχή
Τεχνικού ασφαλείας

Χορηγείται στους εργαζομένους στον Τομέα Τεχνικής Υποστήριξης, σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Γενικής Διεύθυνσης 726/11-9-2001 και 16/29-1-2002.

Αυξάνεται το τεχνικό επίδομα του τεχνικού ασφαλείας σε 250€ από 1/7/2009.
Σ.Σ.Ε 2009 - 2010 Άρθρο 6 .Αρχή
Τοκετού
Χορηγείται στις συναδέλφους και στις συζύγους των συναδέλφων. Από το ποσό αφαιρείται το ποσό που καταβάλλεται από ταμεία κύριας ασφάλισης (ΤΑΠΕ, ΙΚΑ κλπ) καθώς και από το Ομαδικό Συμβόλαιο. Συλλογική Σύμβαση Ο.Α.Σ.Ε. 2002-2003, άρθρο 9 θεσμικών θεμάτων, Επιχειρησιακή Σύμβαση 2003, άρθρο 81.

Αυξάνεται και διαμορφώνεται στα 1.725 € από 1/1/2009, 1.780€ από 1/9/2009 και 1.850 € από 1/5/2010. Στο ποσό αυτό συμψηφίζονται τα ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από το Τ.Α.Π.Ε. και από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο. Σε κάθε περίπτωση όμως ο / η εργαζόμενος δεν μπορεί να λαμβάνει ποσό μικρότερο των 760 €. Σ.Σ.Ε 2009 - 2010 ΑΡΘΡΟ 10 .

ΕΙΔΟΣ
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
1725,00
1780,00
1850,00


Αρχή
Τροφής
Χορηγείται στους συναδέλφους που εργάζονται νυχτερινή βάρδια και ανέρχεται στα 10,00 Ευρώ. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2002, άρθρο 10.
ΕΙΔΟΣ
Ευρώ
ΤΡΟΦΗΣ
10,00Αρχή
Υπεύθυνου εγκατάστασης τοπικού δικτύου (lan)
Χορηγείται σε όσους υπαλλήλους έχουν οριστεί σαν υπεύθυνοι εγκατάστασης τοπικού δικτύου για τις Κεντρικές Υπηρεσίες, Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις  - Περιφέρειες - Καταστήματα, Υποκαταστήματα Α', κατηγορίας. Επιχειρησιακή Σύμβαση 2002, άρθρο 15.
ΕΙΔΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (LAN)
7,24
69,21
72,11
77,18
 


Αρχή
Υπογραφής
Το επίδομα υπογραφής υπολογίζεται σαν ποσοστό στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού και ανέρχεται στο 9,55% αυτού.
ΕΙΔΟΣ
% στο 16ο
1/1/2009
1/9/2009
1/5/2010
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
9,55
91,30 €
95,12 €
101,80 €Αρχή