Διαχείριση ομαδικού συμβολαίου υγείας εργαζόμενων και συνταξιούχων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
 
ΠΡΟΣ:
-          ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. 2155/0 ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 
Αθήνα, 31 Μαΐου 2012
 
ΘΕΜΑ: Διαχείριση Ομαδικού Συμβολαίου Υγείας 2155/0 υπαλλήλων και συνταξιούχων "Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ".

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από την ένταξη του ταμείου ΤΑΥΤΕΚΩ στον ενιαίο φορέα ΕΟΠΥΥ, από 01/05/2012, σας ενημερώνουμε ότι η εκκαθάριση των αποζημιώσεων για το Ομαδικό μας συμβόλαιο υγείας (2155/0) δεν θα γίνεται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα (ΤΑΥΤΕΚΩ), όπως ίσχυε μέχρι 30/4/2012, αλλά από τον Τομέα Ζημιών της Διεύθυνσης Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής.
Προκειμένου να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σύνολο των ασφαλισμένων, παρακαλούμε να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία, όσον αφορά στην υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών:
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων, καθώς και για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και ασφαλούς διακίνησης των δικαιολογητικών έχει ανοιχτεί ειδική θυρίδα από τον Τομέα Διεκπεραίωσης με την ένδειξη "ΟΜΑΔΙΚΟ 2155".
-          Οι συνάδελφοι που εργάζονται στις υπηρεσίες του Κεντρικού Κτηρίου της εταιρίας θα αποστέλλουν τα προς αποζημίωση δικαιολογητικά τους με εσωτερική αλληλογραφία σε ατομικό φάκελο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ με την ένδειξη "ΠΡΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟ 2155".

- Οι συνάδελφοι που εργάζονται σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες, όπως υποκαταστήματα της περιφέρειας ή της Ε.Τ.Ε. θα πρέπει να αποστέλλουν τα προς αποζημίωση δικαιολογητικά τους σε ατομικό φάκελο αναγράφοντας την πλήρη διεύθυνση της Εταιρίας, πέραν της απαραίτητης ένδειξης "ΟΜΑΔΙΚΟ 2155", δεδομένου ότι η αλληλογραφία υποστηρίζεται από τα ΕΛΤΑ.
Προς:
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105
ΑΘΗΝΑ
ΤΚ 11745
ΟΜΑΔΙΚΟ 2155

-          Για τους συνταξιούχους ασφαλισμένους θα ισχύει ακριβώς η ίδια διαδικασία που ισχύει για τους συναδέλφους της περιφέρειας. Εναλλακτικά, θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων, από όπου θα παραλαμβάνονται, μια φορά την εβδομάδα, από συνεργάτη της Εταιρίας.
Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης των δικαιολογητικών, σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη "ΟΜΑΔΙΚΟ 2155", στον Τομέα Διεκπεραίωσης, στο Κεντρικό Υποκατάστημα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία της αποζημίωσης είναι τα δικαιολογητικά να συνοδεύονται από το επισυναπτόμενο ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, στο οποίο -μεταξύ άλλων- θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται, ευκρινώς, ο αριθμός μητρώου του ασφαλισμένου στο ΤΑΥΤΕΚΩ και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Επισημαίνουμε ότι είναι αναγκαίο να ακολουθείται πιστά η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας προκειμένου να υπάρχει ομαλή διακίνηση δικαιολογητικών. Για τον λόγο αυτό δεν θα παραλαμβάνονται δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται απευθείας στον Τομέα Ζημιών Ομαδικών και ούτε θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Δ/νση Ομαδικών Ζωής, χωρίς την αναφορά της σχετικής ένδειξης "ΟΜΑΔΙΚΟ 2155".

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ)
·        Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις κεντρικές υπηρεσίες θα παραλαμβάνουν τυχόν επιστροφές δικαιολογητικών με την εσωτερική αλληλογραφία.
·        Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα υποκαταστήματα της Εταιρίας ή της Ε.Τ.Ε. θα παραλαμβάνουν τυχόν δικαιολογητικά προς επιστροφή στην διεύθυνση εργασίας τους.
·        Οι συνταξιούχοι ασφαλισμένοι θα παραλαμβάνουν τυχόν δικαιολογητικά προς επιστροφή, ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση που εμφανίζεται στο αρχείο διευθύνσεων του πληροφοριακού συστήματος.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
·        Η καταβολή των αποζημιώσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί από κάθε ασφαλισμένο.
·        Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια από όλους τους συναδέλφους, να χρησιμοποιείται πρώτα ο ΕΟΠΥΥ, έτσι ώστε να προστατεύσουμε το Ομαδικό μας συμβόλαιο και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσουμε τη συμμετοχή μας στις δαπάνες.
·        Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο είναι απαραίτητη η χρήση του ΕΟΠΥΥ ή άλλου κύριου φορέα (π.χ. συνάδελφοι ή εξαρτώμενα μέλη με ασφαλιστικό φορέα εκτός ΕΟΠΥΥ).
·        Στα διαγνωστικά κέντρα/εργαστήρια που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά δεν έχουν σύμβαση με την Εθνική, είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να καλυφθεί από το Ομαδικό η συμμετοχή του ασφαλισμένου, ύψους 15%, αφού αποσταλούν ταχυδρομικώς τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο συμμετοχής, αντίγραφο παραπεμπτικού). Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσοστό κάλυψης από το Ομαδικό διαμορφώνεται στο 50%.
·        Σε περίπτωση πραγματοποίησης εργαστηριακών εξετάσεων στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με ενεργοποίηση του ΕΟΠΥΥ, δεν απαιτείται τηλεφωνική αναγγελία στην Εθνική και η συμμετοχή του ασφαλισμένου (15%) θα καλύπτεται σε ποσοστό 100%, αφού αποσταλούν ταχυδρομικώς τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο συμμετοχής, αντίγραφο παραπεμπτικού). Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης του ΕΟΠΥΥ, θα εξακολουθήσει να ισχύει η διαδικασία αναγγελίας μέσω τηλεφωνικού κέντρου (2109099000), όπως ισχύει μέχρι σήμερα, προκειμένου να υπάρξει απευθείας κάλυψη του κόστους των εξετάσεων, σε ποσοστό 75% (δηλ. οι ασφαλισμένοι θα επιβαρύνονται το 25% της συνολικής δαπάνης).
·        Οι δαπάνες Ορθοδοντικής Θεραπείας ή Οδοντιατρικής Περίθαλψης, ύψους άνω των 150€, θα πρέπει να προεγκρίνονται από ελεγκτή οδοντίατρο, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
·        Οι ιατρικές επισκέψεις που θα πραγματοποιούνται στο δίκτυο ιατρών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (μετά από τη σχετική αναγγελία στο τηλεφ. κέντρο) θα εξακολουθήσουν να καλύπτονται απευθείας, σε ποσοστό 100%.
·        Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με τις παροχές, όπως αυτές διαμορφώνονται από 1/5/2012, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις ημέρες και τις ώρες παρουσίας συνεργάτη ιατρού για ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 
Τ. ΠΑΤΕΡΗΣ