Εγκύκλιος της Εταιρίας για ωράριο - προσέλευση - αποχώρηση και έξοδο των υπαλλήλων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αθήνα, 01/11/2012


Προς το
Προσωπικό της Εταιρίας

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ -ΕΞΟΔΟΣ

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4.17 της Ε.Σ.Σ.Ε. 2012-2015 διατηρείται το υφιστάμενο ωράριο εργασίας 37 ωρών εβδομαδιαίως, το οποίο ισχύει, ως ακολούθως:

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

*      Ο εβδομαιαίος χρόνος εργασίας κατανέμεται από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη σε 7 ώρες και 30' λεπτά και την Παρασκευή σε 7 ώρες.
*      Η ελαστική προσέλευση ισχύει για (1) ώρα στις υπηρεσιακές μονάδες της Έδρας και μισή (½) ώρα στις υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειες (Καταστήματα) καθώς και για τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ -ΕΞΟΔΟΣ

*      Η έγκαιρη προσέλευση και η συμπλήρωση του ωραρίου εργασίας, ισχύει για όλους τους εργαζόμενους της Εταιρίας, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και ευθύνης τους.

*      Υπενθυμίζουμε την προβλεπομένη διαδικασία ότι μετά την προσέλευση στο χώρο εργασίας, για οποιαδήποτε έξοδο που αφορά υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους, απαιτείται, σχετική συνεννόηση και έγκριση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, η οποία πιστοποιείται με μπλέ έντυπο για την κατηγορία της υπηρεσιακής άδειας και με λευκό έντυπο για την κατηγορία της προσωπικής άδειας και συνοδεύεται απαραίτητα με το κτύπημα της κάρτας ασφαλείας.
Tα έντυπα παραδίδονται, για τους εργαζόμενους στην Έδρα της Εταιρίας πριν την έξοδο,στην Κεντρική Είσοδο του Κτιριακού Συγκροτήματος, και για τους εργαζόμενους στην Περιφέρεια, στον Προϊστάμενο του Καταστήματος.

*      Κάρτες ασφαλείας λαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι στην Εταιρία, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση τους κατά την είσοδο και έξοδο από την εργασία, στους κοινόχρηστους χώρους (κλιμακοστάσια, υπόγεια), κυρίως για λόγους ασφαλείας. Τυχόν απώλεια ή βλάβη, γνωστοποιείται άμεσα στην υπηρεσία μας και εκδίδεται νέα κάρτα.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η μη τήρηση των ανωτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα του Ε.Κ.Ε. και του Κώδικα Δεοντολογίας, αποτελούν παράβαση και επισύρουν κυρώσεις, ενώ την ευθύνη φέρουν και οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιακών μονάδων.

Τα παραπάνω αποτελούν υπενθύμιση, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων.
Για τη Διεύθυνση
 
Ελένη Σούκου