Μισθολόγια 2004 - 2005


 1. Κλιμάκια από 01.01.2004
 2. Βασικοί μισθοί Υποδιευθυντών και Διευθυντών από 1/1/2004
 3. Κλιμάκια από 01.07.2004
 4. Βασικοί μισθοί Υποδιευθυντών και Διευθυντών από 1/7/2004
 5. ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΠΟ 01.01.2005 μέχρι 31.08.2005
 6. Βασικοί μισθοί Υποδιευθυντών και Διευθυντών από 1/1/2005
 7. ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΠΟ 01.09.2005 μέχρι 31.12.2005
 8. Βασικοί μισθοί Υποδιευθυντών και Διευθυντών από 1/9/2005

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ 2004 - 2005
Κλιμάκια από 01.01.2004
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Ν ο 1
κλιμάκιο
Κύριο
προσωπικό
Αύξηση (%) λόγω
Διαφ. Ο.Α.Σ.Ε.
Εθν. Ασφ.
Βοηθητικό
προσωπικό
Αύξηση (%) λόγω
Διαφ. Ο.Α.Σ.Ε.
Εθν. Ασφ.
  0
  725

  668

  1
  726

  670

  2
  727

  671

  3
  728

  672

  4
  729

  674

  5
  730

  675

  6
  731

  677

  7
  732

  678

  8
  733

  680

  9
  734

  681

 10
  735

  682

 11
  736

  684

 12
  737

  685

 13
  738

  687

 14
  739

  688

 15
  740

  689

 16
  741

  691

 17
  745

  698

 18
  754

  707

 19
  765

  714

 20
  774

  722

 21
  784

  731

 22
  794

  739

 23
  803

  747

 24
  814

  755

 25
  824

  763

 26
  834

  771

 27
  843

  780

 28
  853

  787

 29
  863

  795

 30
  872

  804

 31
  882

  813
818  (0,65)
 32
  892

  821
831  (1,19)
 33
  903

  829
844  (1,86)
 34
  912
918   (0,67)
  839
860  (2,47)
 35
  922
933   (1,24)
  846
873  (3,17)
 36
  932
950   (1,97)
  855
886  (3,66)
 37
  942
966   (2,59)
  864
900  (4,19)
 38
  952
984   (3,34)
  872
914  (4,80)
 39
  961
998   (3,81)


 40
  971
1013 (4,32)


 41
  981
1029 (4,86)


 
 
Αρχή
Βασικοί μισθοί Υποδιευθυντών και Διευθυντών από 1/1/2004
 
                                   Υ Π Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ε Σ
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Ν ο 2
κλιμάκιο
01.01.2004
Αύξηση (%) λόγω διαφοράς
ΟΑΣΕ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
Ο (βάση)
  1102
                      -
1 (34)
  1113
          1120 (0,67)
2 (35)
  1125
          1139 (1,24)
3 (36)
  1137
          1159 (1,97)
4 (37)
  1149
          1179 (2,59)
5 (38)
  1161
          1200 (3,34)
6 (39)
  1172
          1217 (3,81)
7 (40)
  1185
          1236 (4,32)
8 (41)
  1197
          1255 (4,86)

                                     Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ε Σ

κλιμάκιο
01.01.2004
Αύξηση (%) λόγω διαφοράς
ΟΑΣΕ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
Ο (βάση)
  1455
                      -
1 (34)
  1469
          1479 (0,67)
2 (35)
  1485
          1503 (1,24)
3 (36)
  1501
          1530 (1,97)
4 (37)
  1517
          1556 (2,59)
5 (38)
  1533
          1584(3,34)
6 (39)
  1547
          1607 (3,81)
7 (40)
  1564
          1631 (4,32)
8 (41)
  1580
          1657 (4,86)

 
Αρχή
Κλιμάκια από 01.07.2004
 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Ν ο 3
κλιμάκιο
Κύριο
προσωπικό
Αύξηση (%) λόγω
Διαφ. Ο.Α.Σ.Ε.
Εθν. Ασφ.
Βοηθητικό
προσωπικό
Αύξηση (%) λόγω
Διαφ. Ο.Α.Σ.Ε.
Εθν. Ασφ.
  0
  740

  683

  1
  741

  685

  2
  742

  686

  3
  743

  687

  4
  744

  689

  5
  745

  690

  6
  746

  692

  7
  747

  693

  8
  748

  695

  9
  749

  696

 10
  750

  697

 11
  751

  699

 12
  752

  700

 13
  753

  702

 14
  754

  703

 15
  755

  704

 16
  756

  706

 17
  760

  713

 18
  769

  722

 19
  780

  729

 20
  789

  737

 21
  799

  746

 22
  809

  754

 23
  818

  762

 24
  829

  770

 25
  839

  778

 26
  849

  786

 27
  858

  795

 28
  868

  802

 29
  878

  810

 30
  887

  819

 31
  897

  828
833  (0,65)
 32
  907

  836
846  (1,19)
 33
  918

  844
860  (1,86)
 34
  927
933   (0,67)
  854
875  (2,47)
 35
  937
949   (1,24)
  861
888  (3,17)
 36
  947
966   (1,97)
  870
902  (3,66)
 37
  957
982   (2,59)
  879
916  (4,19)
 38
  967
999   (3,34)
  887
930 (4,80)
 39
  976
1013  (3,81)


 40
  986
1029  (4,32)


 41
  996
1044  (4,86)
Αρχή
Βασικοί μισθοί Υποδιευθυντών και Διευθυντών από 1/7/2004
Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Ν ο 4
 
                                   Υ Π Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ε Σ

κλιμάκιο
01.07.2004
Αύξηση (%) λόγω διαφοράς
ΟΑΣΕ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
Ο (βάση)
  1120
                      -
1 (34)
  1131
          1139 (0,67)
2 (35)
  1143
          1157 (1,24)
3 (36)
  1155
          1178 (1,97)
4 (37)
  1168
          1198 (2,59)
5 (38)
  1180
          1219 (3,34)
6 (39)
  1191
          1236 (3,81)
7 (40)
  1203
          1255 (4,32)
8 (41)
  1215
          1274 (4,86)

                                     Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ε Σ

κλιμάκιο
01.07.2004
Αύξηση (%) λόγω διαφοράς
ΟΑΣΕ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
Ο (βάση)
  1478
                      -
1 (34)
  1493
          1503 (0,67)
2 (35)
  1509
          1528 (1,24)
3 (36)
  1525
          1555 (1,97)
4 (37)
  1542
          1581 (2,59)
5 (38)
  1558
          1609 (3,34)
6 (39)
  1572
          1632 (3,81)
7 (40)
  1588
          1656 (4,32)
8 (41)
  1604
          1682 (4,86)

Αρχή
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΠΟ 01.01.2005 μέχρι 31.08.2005
 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Ν ο 5
κλιμάκιο
Κύριο
προσωπικό
Αύξηση (%) λόγω
Διαφ. Ο.Α.Σ.Ε.
Εθν. Ασφ.
Βοηθητικό
προσωπικό
Αύξηση (%) λόγω
Διαφ. Ο.Α.Σ.Ε.
Εθν. Ασφ.
  0
  762

  703

  1
  763

  706

  2
  764

  707

  3
  765

  708

  4
  766

  710

  5
  767

  711

  6
  768

  713

  7
  769

  714

  8
  770

  716

  9
  771

  717

 10
  773

  718

 11
  774

  720

 12
  775

  721

 13
  776

  723

 14
  777

  724

 15
  778

  725

 16
  779

  727

 17
  783

  734

 18
  792

  744

 19
  803

  751

 20
  813

  759

 21
  823

  768

 22
  833

  777

 23
  843

  785

 24
  854

  793

 25
  864

  801

 26
  874

  810

 27
  884

  819

 28
  894

  826

 29
  904

  834

 30
  914

  844

 31
  924

  853
859  (0,65)
 32
  934

  861
871  (1,19)
 33
  946

  869
885  (1,86)
 34
  955
961    (0,67)
  880
902  (2,47)
 35
  965
977    (1,24)
  887
915 (3,17)
 36
  975
994    (1,97)
  896
929  (3,66)
 37
  986
1012   (2,59)
  905
943  (4,19)
 38
  996
1029   (3,34)
  914
958 (4,80)
 39
1.005
1043  (3,81)


 40
1.016
1060  (4,32)


 41
1.026
1076  (4,86)
 
Αρχή
Βασικοί μισθοί Υποδιευθυντών και Διευθυντών από 1/1/2005
Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Ν ο 6
 
                                   Υ Π Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ε Σ

κλιμάκιο
01.01.2005
Αύξηση (%) λόγω διαφοράς
ΟΑΣΕ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
Ο (βάση)
  1154
                      -
1 (34)
  1165
          1173 (0,67)
2 (35)
  1177
          1192 (1,24)
3 (36)
  1190
          1213 (1,97)
4 (37)
  1203
          1234 (2,59)
5 (38)
  1215
          1256 (3,34)
6 (39)
  1226
          1273 (3,81)
7 (40)
  1239
          1293 (4,32)
8 (41)
  1252
          1313 (4,86)

                                     Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ε Σ

κλιμάκιο
01.01.2005
Αύξηση (%) λόγω διαφοράς
ΟΑΣΕ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
Ο (βάση)
  1523
                      -
1 (34)
  1538
          1548 (0,67)
2 (35)
  1554
          1573 (1,24)
3 (36)
  1571
          1601 (1,97)
4 (37)
  1588
          1629 (2,59)
5 (38)
  1604
          1658(3,34)
6 (39)
  1618
          1680 (3,81)
7 (40)
  1635
          1707 (4,32)
8 (41)
  1653
          1733 (4,86)

Αρχή
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΠΟ 01.09.2005 μέχρι 31.12.2005
 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Ν ο 7
κλιμάκιο
Κύριο
προσωπικό
Αύξηση (%) λόγω
Διαφ. Ο.Α.Σ.Ε.
Εθν. Ασφ.
Βοηθητικό
προσωπικό
Αύξηση (%) λόγω
Διαφ. Ο.Α.Σ.Ε.
Εθν. Ασφ.
  0
  784

  722

  1
  785

  725

  2
  786

  726

  3
  787

  727

  4
  788

  729

  5
  789

  730

  6
  790

  732

  7
  791

  733

  8
  792

  735

  9
  793

  736

 10
  795

  738

 11
  796

  740

 12
  797

  741

 13
  798

  743

 14
  799

  744

 15
  800

  745

 16
  801

  747

 17
  805

  754

 18
  814

  764

 19
  826

  771

 20
  836

  780

 21
  846

  789

 22
  856

  798

 23
  867

  806

 24
  878

  815

 25
  888

  823

 26
  898

  832

 27
  908

  841

 28
  919

  848

 29
  929

  857

 30
  940

  867

 31
  950

  876
882  (0,65)
 32
  960

  884
895  (1,19)
 33
  972

  893
910  (1,86)
 34
  982
989     (0,67)
  904
926  (2,47)
 35
  992
1004    (1,24)
  911
940 (3,17)
 36
1.002
1022    (1,97)
  920
954  (3,66)
 37
1.013
1039   (2,59)
  930
969  (4,19)
 38
1.024
1058   (3,34)
  939
984 (4,80)
 39
1.033
1072  (3,81)


 40
1.044
1089  (4,32)


 41
1.054
1105  (4,86)Αρχή
Βασικοί μισθοί Υποδιευθυντών και Διευθυντών από 1/9/2005
Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Ν ο 8
 
                                   Υ Π Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ε Σ

κλιμάκιο
01.09.2005
Αύξηση (%) λόγω διαφοράς
ΟΑΣΕ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
Ο (βάση)
  1186
                      -
1 (34)
  1198
          1206 (0,67)
2 (35)
  1210
          1225 (1,24)
3 (36)
  1222
          1246 (1,97)
4 (37)
  1236
          1268 (2,59)
5 (38)
  1249
          1291 (3,34)
6 (39)
  1260
          1308 (3,81)
7 (40)
  1274
          1329 (4,32)
8 (41)
  1286
          1348 (4,86)

                                     Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ε Σ

κλιμάκιο
01.09.2005
Αύξηση (%) λόγω διαφοράς
ΟΑΣΕ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
Ο (βάση)
  1566
                      -
1 (34)
  1581
          1592(0,67)
2 (35)
  1597
          1617 (1,24)
3 (36)
  1613
          1645 (1,97)
4 (37)
  1631
          1674 (2,59)
5 (38)
  1649
          1704(3,34)
6 (39)
  1663
          1727 (3,81)
7 (40)
  1682
          1754 (4,32)
8 (41)
  1698
          1780 (4,86)

Αρχή