Νοσήλεια


 1. ΝΟΣΗΛΕΙΑ
 2. Α. ΤΟΚΕΤΟΣ
 3. Β. ΓΥΑΛΙΑ
 4. Γ. ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
 5. Δ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
 6. Ε. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ


ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Για όλες τις αποδείξεις ιατρικών επισκέψεων, παροχών ή εξετάσεων, καταβάλλεται το 75% της συνολικής δαπάνης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των ιατρικών εξετάσεων, είναι η προσκόμιση παραπεμπτικών με σφραγίδα και υπογραφή του γιατρού. 

Εξαίρεση αποτελούν οι παρακάτω περιπτώσεις:

Αρχή
Α. ΤΟΚΕΤΟΣ
Α) Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού το ΤΑΠΕ δίνει επίδομα 1.000 Ευρώ και το Ομαδικό καλύπτει το 90% των εξόδων με θεωρημένες αποδείξεις, συνυπολογισμένου και του επιδόματος του ΤΑΠΕ, με ανώτατο όριο τα 2.500 Ευρώ.

Β) Σε περίπτωση καισαρικής καλύπτεται το 90% των εξόδων με θεωρημένες αποδείξεις, χωρίς όριο.

Υπενθυμίζουμε ότι το επίδομα  τοκετού που καταβάλει η Εταιρία και σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 1.200 Ευρώ, συμψηφίζεται με το επίδομα του ΤΑΠΕ και καταβάλλεται η διαφορά η οποία σήμερα ανέχεται στο ποσό των 200 Ευρώ.

Αρχή
Β. ΓΥΑΛΙΑ      
Χορηγούνται ανά διετία. Για το σκελετό καταβάλεται ποσό μέχρι 103,89 Ευρώ ενώ τα κρύσταλλα  βάσει συνταγής οφθαλμίατρου, στις τιμές των κρυστάλλων ZEISS UROPAL.

Αρχή
Γ. ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
Χορηγούνται ανά διετία. Καταβάλλεται ποσό μέχρι 155,83 Ευρώ, με ειδική γνωμάτευση του γιατρού, που αποδεικνύει την αναγκαιότητα των φακών επαφής για θεραπευτικούς λόγους.

Αρχή
Δ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
Εάν το κόστος εργασίας, βάσει τιμοκαταλόγου του δημοσίου, είναι μεγαλύτερο από 67,50 Ευρώ ανά τρίμηνο, τότε χρειάζεται η έγκριση του ελεγκτή οδοντιάτρου. Εγκριση επίσης χρειάζεται και κάθε απόδειξη που υπερβαίνει τα 250 Ευρώ. Η έγκριση δίνεται πριν την έναρξη των οδοντιατρικών εργασιών, αλλά διενεργείται και έλεγχος και μετά το πέρας των εργασιών. Ο ελεγκτής οδοντίατρος, βρίσκεται στις κεντρικές υπηρεσίες κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 9.00 έως τις 11.00 π.μ.   

Αρχή
Ε. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ
Χρειάζεται έγκριση του ελεγκτή οδοντιάτρου και καταβάλλεται το 75% της συνολικής δαπάνης, με ανώτατο όριο τα 1.174 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Παπαδημητρίου στο ΤΑΠΕ τηλ. 210 3299682.    
Αρχή