Αίτηση για άδεια συμμετοχής σε ακαδημαϊκές εξετάσεις