07 Απρ 2022

Ενημέρωση για τη νέα μετοχική σύνθεση της Εταιρίας

Συνάδελφοι, 

Δείτε εδώ το κείμενο που μας κοινοποίησε ο Πρόεδρος της Εταιρίας.  

Ευελπιστούμε να ακολουθήσει άμεσα συνάντηση του βασικού μετόχου με τον Σύλλογο.  

Συναδελφικά, 

Το ΔΣ.