08 Μάι 2018

Επικαιροποίηση στοιχείων ασφαλισμένων & δωρεάν κατασκηνώσεις

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είναι απαραίτητο να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά στοιχειά σας και να καταγράψετε τα εξαρτώμενα μέλη σας στο  WEB PORTAL του Επικουρικού μας ταμείου, ΤΕΑΕΑΠΑΕ. (Οδηγίες Web Portal ΤΕΑΕΑΠΑΕ).
 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ορθή ενημέρωση του αρχείου του Ταμείου μας ώστε όλοι οι ασφαλισμένοι να μπορούν να επωφελούνται των υπηρεσιών και παροχών του.
 
Επίσης, από τις 26 Απριλίου έχει ανοίξει στο WEB PORTAL και ειδική ενότητα για τις κατασκηνώσεις που προσφέρει το ΤΕΑΕΑΠΑΕ  που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση και να στείλουν τα παιδιά τους ΔΩΡΕΑΝ.  (Επιστολή προς Ασφαλισμένους-Συνταξιούχους για κατασκηνώσεις & Οδηγίες χρήσης Web Portal για κατασκηνώσεις).

Γι’ αυτή την χρονιά και προκειμένου να σταλούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά – χωρίς να γίνονται εκπτώσεις στην ποιότητα & τις παροχές - έχουν γίνει συμφωνίες με τις κάτωθι πιστοποιημένες κατασκηνώσεις :

Κατασκηνώσεις  «ΚΟΡΕΛΚΟ»*

Κάλαμος, Αττικής

Κατασκήνωση    «ΕΛΑΙΩΝΕΣ»

Γομάτι,  Χαλκιδικής

Κατασκήνωση    «REAS FAN CLUB»

Σταυρός, Ακρωτηρίου Χανιά
 
*Οι κατασκηνώσεις  « ΚΟΡΕΛΚΟ»  έχουν ανακαινιστεί αυτή την χρονιά και θα πραγματοποιούν για τους γονείς των κατασκηνωτών και τις οικογένειες τους Δωρεάν σεμινάρια για :

Ø  Διατροφικές διαταραχές παιδιών

Ø  Από την επιθετικότητα στη συνεργασία: διακόπτοντας τον κύκλο της βίας

Ø  Όρια: τι σημαίνουν και πώς τα βάζουμε

Ø  Εκπαιδεύοντας τα παιδιά προς την αυτονομία

Ø  Ανάπτυξη στη σχολική ηλικία

Ø  Παιδικές φοβίες και πώς αντιμετωπίζονται

Ø  Τι σημαίνει δύσκολο παιδί και πώς το διαχειριζόμαστε

Ø  Η σημασία της επικοινωνίας στην οικογένεια

Ø  Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Ø  Εμβόλια: μύθοι και πραγματικότητα

Ø  Ορθολογική χρήση φαρμάκων στα παιδιά